Myyntiehdot – Kärkimedia
Display

Digikampanjoissa noudatetaan Kärkimedian perusmyyntiehtojen lisäksi digikampanjan omia myyntiehtoja. Ostaessaan mainostilaa Kärkimedialta, mainostaja sitoutuu noudattamaan näitä myyntiehtoja sekä osapuolten kulloinkin sopimia erityisehtoja.

Digikampanjan tulee sisältää vähintään kolme mediaa kahdelta eri markkina-alueelta. Eri digituotteita on mahdollista yhdistellä joko keskenään tai printtikampanjaan. Digikampanjan ostaminen ei vaadi ilmoitustilan ostamista sanomalehdistä.

Mainostajan on kampanjaa varatessaan ilmoitettava Kärkimedian mainosohjeissa yksilöidyt tiedot.

Aineistot on toimitettava ajallaan Kärkimedian mainosohjeissa määriteltyjen teknisten ohjeiden mukaisesti tehtynä.

Kampanja-aika ja mainosten näkyvyys

Kampanjan aloitusaika ja kesto ovat vapaasti määriteltävissä. Poikkeuksena tästä on digietusivu ja digikokosivu, joiden kampanja-aika on yksi päivä. Erikoisratkaisuista ja lisäelementeistä on aina sovittava erikseen.

Mainosnäytöt jakaantuvat sivustoittain joko sovitun mediasuunnitelman tai vapaana olevan mainostilan mukaan. Päätelaiteriippumattomissa ratkaisuissa mainoksia ajetaan median sisällä vapaan inventaarin mukaan sekä desktopilla että mobiilissa annetun mediakohtaisen näyttötavoitteen mukaisesti eikä näyttötakuuta per päätelaite myönnetä.

Artikkelivideomainos avautuu käyttäjän ruudulle uutisartikkelin väliin. Video esitetään ainoastaan pidempien artikkelien yhteydessä. Mainosta ajetaan läpi verkoston vapaan inventaarin mukaan, näkyvyyttä tietyssä mediassa ei taata.

Alue- ,Peitto- ja Kohde -kampanjat menevät aina ohjelmallisesti ostettujen kampanjoiden edelle. Peitto- ja Kohde-kampanjoissa emme takaa näkyvyyttä kaikissa mukana olevissa sivustoissa, vaan mainoksia ajetaan läpi verkoston vapaana olevilla mainospaikoilla niin, että sovittu näyttömäärä tulee täyteen.

Kärkimedia antaa myydyille näyttöpohjaisille kampanjoille näyttötakuun, pois lukien ohjelmallisesti ostetut kampanjat, joille emme takaa tiettyä näyttömäärää.

Tietyille tuotteille, kuten esimerkiksi digietusivulle annetut tavoittavuusarviot ovat aina keskiarvoja, joten todelliset luvut voivat poiketa annetusta eikä näin oikeuta hyvityksiin.

Näyttöjen kertymistä seurataan Kärkimedian mainonnanhallintajärjestelmän kautta. Kampanja päättyy, kun tilatut mainosnäytöt täyttyvät. Jos näytöt eivät täyty määrätyssä ajassa, ensisijaisesti kampanjaa jatketaan tai, erikseen niin sovittaessa, näytöt on mahdollista korvata seuraavassa kampanjassa. Jos näytöt jäävät alle 5 % vajaiksi, niitä ei korvata.

Kampanjan hinta ja myönnettävät alennukset

Hinta määräytyy voimassa olevan hinnaston mukaisesti ellei osapuolten välillä ole muuta erikseen sovittu.

Normaaleissa display-kampanjoissa minimihinta on 1 500 € netto. Yleisökohdennettujen kampanjoiden nettohinta on 3 000 €. Hintoihin lisätään alv.

Näyttöperusteisissa kampanjoissa hinnoitteluperuste on hinta per tuhat mainosnäyttöä (CPM). Se lasketaan seuraavasti:

  • CPM-hinta € x mainosnäyttömäärä tuhansina – sopimusalennukset  = kampanjan nettohinta.

Lisäksi myönnetään mediatoimisto-, suora- tai asiakaskorvaus sopimuksen mukaan.

Display-kampanjoissa richmediaratkaisut (kuten esim. video tai pyyhkäisyominaisuudet), tekniset lisäkohdennukset ja toistorajoitin sisältyvät hinnastohintaan.

 

Artikkelivideokampanjoissa asiakasta laskutetaan vain startanneista videoista.

Kärkimedia pidättää itsellään oikeuden julkaisemiensa hintojen muuttamiseen.

Aineistot

Kaikki aineistot on toimitettava aineistoaikataulun ja ohjeiden mukaisesti ennen kampanjan alkua. Jos aineistoa ei toimiteta ohjeiden mukaisesti tehtynä, se myöhästyy tai on teknisesti toimimaton tai sisällöllisesti arveluttava, Kärkimedia ei takaa kampanjan alkavan haluttuna ajankohtana.

Jos aineisto aiheuttaa kampanjan aikana teknisiä ongelmia Kärkimedian myymillä sivustolla, Kärkimedialla on oikeus korvata mainos gif-versiolla tai poistaa se kokonaan sivustoilta.

Kärkimedian kulloinkin voimassaolevat mainosohjeet ja mainosmuodot ovat löydettävissä Kärkimedian verkkosivustolta.

Kampanjan vahvistaminen

Kampanja tulee vahvistaa viimeistään 5 työpäivää ennen kampanjan alkua. Mikäli kampanjaa ei vahvisteta määräaikaan mennessä, varaus peruuntuu.

Kampanjan peruuttaminen

Mikäli vahvistettu kampanja perutaan

  • alle 5 arkipäivää ennen aiottua aloituspäivää, veloitetaan 50 % kampanjan nettohinnasta
  • alle 2 arkipäivää ennen aiottua aloituspäivää, veloitetaan 100 % kampanjan nettohinnasta.

Kampanjan raportointi

Alue-kampanjat raportoidaan mediakohtaisesti, eli kampanjan saamat näytöt ja klikit sekä niiden jakautuminen medioittain.

Peitto-kampanjat raportoidaan vain kampanjatasolla, eli kampanjan saamat näytöt ja klikit kokonaisuudessaan (ei mediakohtaisesti).

Kohde-kampanjat raportoidaan vain kampanjatasolla, eli kampanjan saamat näytöt ja klikit kokonaisuudessaan (ei mediakohtaisesti).

Digilehtien kampanjoissa raportoidaan mediakohtaisesti näytöt ja klikit sekä richmediaratkaisuissa mainoksen sisäiset tapahtumat.

Artikkelivideokampanjoissa raportoidaan videon saamat näytöt, videosta saadut klikit sekä videon katselut (aloitus, 25%/50%75%/100% katselleet).

Natiivimainonnan kampanjoissa raportoidaan mediakohtaisesti etusivun natiivimainoksen saamat näytöt kampanja-aikana, artikkelin lukukerrat sekä lukemiseen käytetty aika..

Kampanjan laskutus

Kärkimedian digikampanjat laskutetaan Kärkimedian tilausjärjestelmän kautta. Laskutus suoritetaan kampanjan jälkeen toteutuneiden mainosnäyttöjen mukaan tai muun sovitun hinnoitteluperusteen mukaisesti.

Kampanjan näyttöjen ja klikkien kertymistä seurataan Kärkimedian käyttämän mainonnanhallintajärjestelmän kautta, johon myös kampanjan laskutus perustuu. Jos näyttöpohjaisesti ostetun kampanjan mainosnäytöt jäävät alle 5 % vajaiksi, niitä ei korvata, vaan kampanjan hinta veloitetaan 100 %:sti.

Artikkelivideokampanjoista laskutetaan vain startanneet videokatselut.

Pyydämme huomioimaan, että Kärkimedian mainonnanhallinnan ja asiakkaan oman järjestelmän luvut saattavat poiketa toisistaan. Tämä on täysin normaalia, sillä eri järjestelmät mittaavat ja raportoivat vähän eri asioita.

Kilpaileva mainonta sivustolla

Digimedian luonteesta johtuen Kärkimedialla on oikeus sijoittaa kilpailevien yritysten mainontaa samaan osioon verkkosivustoilla. Asiakassuhteen luottamuksellisuuden sekä mainospaikkojen rajallisuuden vuoksi Kärkimedia ei voi antaa ennakkotietoa kilpailijoiden kampanjoista. Mikäli päällekkäisiä kampanjoita esiintyy, niistä ei hyvitetä mitään.

Kärkimedia pidättää itsellään oikeuden myyntiehtojen muuttamiseen.