7.5.2012

Ihmiset tarvitsevat tuttuja asioita – myös sanomalehdestä

Tuttuja ihmisiä kommentoimassa paikkakunnan asioita, tuttu ruokakauppa lehtikuvan taustalla ja oman lapsen nimi paikallisen urheiluseuran kilpailutuloksissa. Paikallislehdet kertovat niistä asioista, joita muut mediat eivät käsittele, ja myös tarjoavat seudun asukkaille kanavan nostaa epäkohtia esille.

Suomessa ilmestyy pitkälti yli sata paikallislehteä, joista jokainen on oman alueensa luetuimpien lehtien kärkipäässä. Kärkimedian teettämästä tuoreesta tutkimuksesta käy ilmi, että paikallisuus on lukijoiden mielestä yksi sanomalehden vahvuuksista.

- Mitä pienemmälle paikkakunnalle mennään, sitä suurempi merkitys paikallisuudella on. Paikallislehdillä on pitkäaikaisia tilaajia, ja he lukevat mieluiten painettua lehteä verkkolehden sijasta, kertoo tutkimusjohtaja Kati Alavuo tutkimuksen tehneestä Nero Partners Oy:stä.

- Sanomalehden paikallisuus merkitsee lukijoille tuttuutta: tuttuja naamoja, yrityksiä, paikkoja ja asioita. Paikallislehti on omalta osaltaan mukana luomassa yhteisöllisyyden tunnetta.

Oman asuinseudun paikallislehti on korvaamaton kanava alueen tapahtumien seuraamiseen. Helsingin Sanomien päätoimittaja Riikka Venäläinen muistuttaa, että paikallislehti on monesti ainoa media, joka käsittelee juuri sen alueen asioita.

- Ihmiset ovat ylipäänsä hirvittävän kiinnostuneita oman kotikuntansa, -kaupunkinsa tai –kaupunginosansa kuulumisista. He haluavat tietää, miten lähiseudun palvelut on hoidettu, miten niitä rahoitetaan, mitä lähiseudulla tapahtuu, mistä asioista puhutaan ja niin edelleen, Venäläinen sanoo.

Paikallista kansalaisjournalismia

Paikallisuuden arvo on noussut sanomalehdissä viime vuosien aikana: paikallislehdet ovat meillä elinvoimaisia, niitä luetaan ahkerasti ja niissä mainostetaan paljon. Riikka Venäläinen uskoo arvostuksen kasvavan entisestään.

- Paikallislehdillä on mahdollisuus tehdä sellaista paikallisjournalismia, jolla voidaan vaikuttaa asioihin. Jos lukijat huomaavat kotiseudullaan jotain epäkohtia, niistä kerrotaan hanakasti myös toimittajille, jotta asia nostettaisiin esille ja jotain alkaisi tapahtua, Venäläinen sanoo.

- Ihmiset kaipaavat sitä, että joku penkoo näitä asioita, ja paikallinen media on se, joka pystyy parhaiten arvioimaan lähialueen tapahtumia.

Verkko ja sosiaalinen media ovat jo nyt lisänneet journalismin monisuuntaisuutta, ja saman suunnan uskotaan jatkuvan. Esimerkiksi valtaosa juttuvinkeistä tulee toimituksiin jo nyt verkon kautta.

- Verkossa on paljon käyttämätöntä potentiaalia lukijoiden osallistamisessa ja havainnoimisen hyödyntämisessä. Verkon käyttämiseen liittyy tietysti moderoinnin vaatimus, mutta toisaalta se tarjoaa välitöntä vuorovaikutusta.

Kärkimedian teettämään, Nero Partners Oy:n tekemään laadulliseen mediankäyttötutkimukseen haastateltiin yhteensä 50 henkilöä viime vuoden lopussa.

  Takaisin