Digimainonnan tutkimukset – Kärkimedia
Tutkimuspalvelut

Digimainonnan tutkimukset toteutetaan yhteistyössä Digitalistin kanssa. Erityisesti tutkimme kampanjoita, joiden tavoitteena on rakentaa brändiä, ohjata kauppaan tai joissa klikkiprosentti ei riitä mittariksi. Huomioarvotutkimusten lisäksi tuotamme asiakkaillemme näkemystä ja lisäarvoa erilaisiin tilanteisiin optimoiduilla tutkimusratkaisuilla.

EXIT-tutkimus tuo näyttöjen ja klikkiprosenttien oheen syvällisempää tietoa oman verkkomainonnan toimivuudesta. Sillä voi selvittää kuluttajien näkemyksiä mainonnasta, viestien sisällöstä ja luovasta toteutuksesta. EXIT mittaa mm. huomioarvoa, mainostajan ja tuotteiden/palveluiden tunnettuutta, mielipiteitä mainonnasta, sekä aikomusta asioida, ostaa tai vierailla mainostajan kotisivuilla.

Toistotutkimus (frekvenssitutkimus) selvittää, miten mainonnalle altistuminen useampaan kertaan vaikuttaa mainonnan huomaamiseen, mainostajan tunnettuuteen, mielikuviin ja aktivoitumiseen. Tutkimusmallissa vertaillaan tuloksia altistumiskertojen mukaan (esim. mainonnalle 1-2 kertaa altistuneet vs. mainonnalle 3-5 kertaa altistuneet vastaajat)

Brand Lift -tutkimus on tarkoitettu suuremmille kampanjakokonaisuuksille, joissa on näkyvää, brändille ominaista mainontaa. Kyseessä voi olla esimerkiksi uusi mainostaja, tuote/tuoteryhmä tai uudistettu visuaalinen ilme. Tutkimus toteutetaan kaksivaiheisesti: ennen kampanjaa ja kampanjan päättyessä. Brand lift -tutkimuksessa selvitetään, miten kampanja nosti avainbrändimittareita tunnettuudesta ostoaikeisiin.

A/B-testauksessa vertaillaan mainostajan erilaisten mainosversioiden toimivuutta. Testaus tehdään kampanja-aikana ja tuloksia voidaan tarkastella myös kesken kampanja-ajan. Tällöin on mahdollista muuttaa mainosversiota jopa kesken kampanjan.

Kysy lisää Kärkimedian tutkimuksesta:
Katri Åberg
katri.aberg@karkimedia.fi
p. 044 239 7924