Aineisto-ohjeet / Printti – Kärkimedia
Natiivi

Printissä julkaistavan natiivimainonnan täytyy erottua toimituksellisesta aineistosta.

Allaolevat julkaisuohjeet koskevat natiivimainontaa, joka ulkoasultaan muistuttaa lehden toimituksellista sisältöä ja sisältää toimituksellisen aineiston tyyppistä leipätekstiä.

Ohjeistuksen tarkoituksena on helpottaa mainonnan suunnittelua ja varmistaa sekä lukijan että mainostaja-asiakkaan etua.

 1. Journalistin ohjeet 16. pykälä edellyttää, että mainonnan ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selkeänä, ja piilomainonta on torjuttava.
 2. Julkisen Sanan Neuvosto antoi vuonna 2015 erikseen suosituksen journalistisen ja kaupallisen aineiston erottamiseksi toisistaan. Taustalla oli journalistin ohjeiden horjuva tulkinta, kun mediassa on ryhdytty käyttämään kaupallisesta aineistosta ilmaisuja ja termejä, jotka eivät avaudu kyllin selkeästi. Tällainen epäjohdonmukainen käytäntö voi horjuttaa yleisön luottamusta viestimiin.

Fontit ja rakenne

 • Mainoksen fonttien tulee olla selkeästi erilaisia kuin mediassa, jossa mainos julkaistaan.

 • Helsingin Sanomissa tulee käyttää päätteettömiä fontteja esim. Arial tai Helvetica.

 • Natiivimainoksen kappalejakoa tai kappaleiden leveyttä ei ole määritelty.

Natiivimainoksessa tulee olla kehys ja MAINOS-sana

Kehys

 • Leveys 5 mm (14 pt.)

 • Väri mainostajan valinnan mukainen ja värin tulee selkeästi erottua lehden sivusta. Natiivimainoksissa ei voi käyttää median brändivärejä. Mainostaja voi kuitenkin vapaasti käyttää omia brändivärejään, silloinkin kun ne muistuttavat sen median värejä, jossa ilmoitus julkaistaan.

MAINOS-sana

 • Mainos-sana tulee olla kehyksen vasemmassa ylälaidassa ja oikeassa alalai­dassa.

 • Kirjoitetaan isoilla kirjaimilla ja lihavoidulla päätteettömällä fontilla (esim Arial Bold. / Helvetica Bold).

 • Fontin pistekoko 12 pt.

 • Väri tulee olla musta tai valkoinen, riippuen siitä kumpi erottuu kehyksen väristä paremmin.

 • Natiivimainoksiin, jotka selkeästi erottuvat toimituksellisesta sisällöstä esimerkiksi taustavärillä tai pohjakuvalla, riittää MAINOS-sanat ylä- ja alalaidassa yllä olevien ohjeiden mukaisesti. Näihin ei tarvita kehystä.

Aineistojen käännöspalvelu

Jos natiivikampanjassa on mukana ruotsinkielisiä sivustoja, aineiston tulee olla ruotsinkielinen.

Kärkimedian kautta on mahdollista saada veloitukseton käännöspalvelu.

Käännettäväksi tarkoitettu aineisto lähetetään sähköpostilla (ei pdf muodossa) Hufvudstadsbladet-lehteen osoitteeseen: annons@hbl.fi.

Tarvittaessa aineiston voi lähettää myös seuraaviin lehtiin: Vasabladet material@vasabladet.fi tai Österbottens Tidning material@ot.fi.

Aineisto käännetään ja lähetetään takaisin sähköpostilla asiakkaalle. Aineiston käännöstyöhön on hyvä varata 2-3 päivää.

 

Epäselvät tapaukset tai kehyksen puuttuminen

Epäselvissä tapauksissa pyydämme toimittamaan aineiston nähtäväksi vuorokautta (1 työpäivä) ennen aineistoaikataulua. Lehden toimitus tekee päätöksen tarvitaanko kehyksiä vai ei.