Printti

Printin aineistonsiirto

Kärkimedian printtiaineistot ladataan lehdille aineistolinkin kautta.

Linkki lähetetään automaattisesti aineistontoimittajan sähköpostiin, kun ilmoitusvaraus on saapunut Putkeen (Kärkimedia tilausjärjestelmä) ja kampanjan ensimmäiseen julkaisupäivään on aikaa enintään 14 pv. Aineistot voi ladata heti linkin saapumisen jälkeen (linkki on aktiivinen deadlineen saakka, joten sieltä pystyy tarvittaessa lataamaan myös uuden korvaavan materiaalin) Valmis aineisto on PDF-tiedosto, joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat, ja fontit.

Aineistossa pdf:n aineistokoon pitää olla sama, kuin Putkeen varatun ilmoituksen koko. Järjestelmä tarkistaa aineistoa ladattaessa, että nämä tiedot ovat aineistossa ovat oikein ja ilmoittaa heti mahdollisista virheistä. Virheiden korjaamisen jälkeen materiaali siirtyy lehdille!

Kampanjassa olevista julkaisupäivistä, joissa deadline on tulevaisuudessa järjestelmä lähettää automaattisesti muistutuksena linkin uudelleen sähköpostiin, kun deadlineen on aikaa 1pv tai 2 tuntia. (muistutus lähtee vain, jos materiaalia ei ole toimitettu)

Linkin kautta voi ladata aineistoja arkisin klo. 7.00-22.00 välisenä aikana. Materiaalin lataus onnistuu myös muuna aikana mutta tällöin on varauduttava mahdollisiin päivityksiin yms. Aineistot ladataan linkin kautta viimeistään julkaisupäivää edeltävänä päivänä klo. 12.00 mennessä. Deadlinen jälkeen linkin kautta ei pysty enää syöttämään aineistoa. Palvelupiste pystyy aktivoimaan tarvittaessa linkin uudelleen.

Aineistolinkkeihin liittyvät asiat: aineistotuki@karkimedia.fi, puh. 075 757 8555.

Ilmoitusvarauksiin liittyvät asiat: palvelupiste@karkimedia.fi, puh. 075 757 8550

Aikataulut

Varaukset tehdään ja aineistot toimitetaan Kärkimedian varaus-ja aineistoaikataulun mukaisesti:

Julkaisupäivä Varaus viimeistään Aineisto viimeistään
Maanantai Perjantai klo 9.00 Perjantai klo 12.00
Tiistai Maanantai klo 9.00 Maanantai klo 12.00
Keskiviikko Tiistai klo 9.00 Tiistai klo 12.00
Torstai Keskiviikko klo 9.00 Keskiviikko klo 12.00
Perjantai Torstai klo 9.00 Torstai klo 12.00
Lauantai Perjantai klo 9.00 Perjantai klo 12.00
Sunnuntai Perjantai klo 9.00 Perjantai klo 12.00

Poikkeuksena erikoispaikat  ja esim. liitteet, joilla erillinen aikataulu. Kysy tarkemmat aikataulutiedot Palvelupisteestä puh. 075 757 8550 tai palvelupiste@karkimedia.fi

 

Poikkeukset ilmestymispäivissä

Alla olevasta tiedostosta löydät lehtien poikkeavat julkaisupäivät ja hinnat.

Aineistovaatimukset

PDF dokumentin oltava PDF/X-4 standardin mukainen. Tarkemmat määritykset perustuvat: GHENT wokrgroup 2012 – Sanomalehti ilmoitukset

Pdf- määritykset, Distiller-työasetukset ja ICC-väriprofiili

Pdf-määritykset, Distiller-työasetukset ja ICC-väriprofiilin voi ladata alla olevista tiedostoista:

Käännöspalvelua suomesta ruotsiksi

Kärkimedian ruotsinkieliset lehdet tarjoavat veloituksetonta käännöspalvelua. Palvelu koskee sekä ilmoituksia että liitteitä. Käännettäväksi tarkoitettu aineisto lähetetään sähköpostilla Hufvudstadsbladet-lehteen osoitteeseen annons@hbl.fi. Tarvittaessa aineiston voi lähettää myös seuraaviin lehtiin: Vasabladet material@vasabladet.fi tai Österbottens Tidning material@ot.fi

Aineiston mukana toimitettavat tiedot

 • Asiakas

 • Julkaisupäivämäärä

 • Mitkä ruotsinkieliset Kärkimedian lehdet ovat mukana kampanjassa

 • Mediatoimisto

 • Kampanjatunnus

Asiakas lähettää käännettävän aineiston natiivimuodossa sähköpostilla käännöspalveluun.

Aineisto käännetään ja lähetetään takaisin sähköpostilla asiakkaalle. Asiakas lähettää aineiston (valmis pdf) kampanjassa oleville lehdille aineistolinkin kautta.

 

Ohjeistus sanomalehtien ja liitteiden natiivimainonnalle

Mainonnan täytyy erottua toimituksellisesta aineistosta. Journalistin ohjeet 16. pykälä edellyttää, että mainonnan ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selkeänä, ja piilomainonta on torjuttava.
Julkisen Sanan Neuvosto antoi vuonna 2015 erikseen suosituksen journalistisen ja kaupallisen aineiston erottamiseksi toisistaan. Taustalla oli journalistin ohjeiden horjuva tulkinta, kun mediassa on ryhdytty käyttämään kaupallisesta aineistosta ilmaisuja ja termejä, jotka eivät avaudu kyllin selkeästi. Tällainen epäjohdonmukainen käytäntö voi horjuttaa yleisön luottamusta viestimiin.

Ohjeet sanomalehtien liitteiden natiivimainonnalle

Julkaisuohjeet koskevat natiivimainontaa, joka ulkoasultaan muistuttaa lehden toimituksellista sisältöä ja sisältää toimituksellisen aineiston tyyppistä leipätekstiä. Ohjeistuksen tarkoituksena on helpottaa mainonnan suunnittelua ja varmistaa sekä lukijan että mainostaja-asiakkaan etua.

Fontit ja rakenne

 • Mainoksen fonttien tulee olla selkeästi erilaisia kuin mediassa, jossa mainos julkaistaan.
 • Helsingin Sanomissa tulee käyttää päätteettömiä fontteja esim. Arial tai Helvetica.
 • Natiivimainoksen kappalejakoa tai kappaleiden leveyttä ei ole määritelty.

Natiivimainoksessa tulee olla kehys ja MAINOS-sana

Kehys

 • Leveys 5 mm (14 pt.)
 • Väri mainostajan valinnan mukainen ja värin tulee selkeästi erottua lehden sivusta. Natiivimainoksissa ei voi käyttää median brändivärejä. Mainostaja voi kuitenkin vapaasti käyttää omia brändivärejään, silloinkin kun ne muistuttavat sen median värejä, jossa ilmoitus julkaistaan.

MAINOS-sana

 • Tulee olla kehyksen vasemmassa ylälaidassa ja oikeassa alalai­dassa.
 • Kirjoitetaan isoilla kirjaimilla ja lihavoidulla päätteettömällä fontilla (esim Arial Bold. / Helvetica Bold).
 • Fontin pistekoko 12 pt.
 • Väri tulee olla musta tai valkoinen, riippuen siitä kumpi erottuu kehyksen väristä paremmin.
 • Natiivimainoksiin, jotka selkeästi erottuvat toimituksellisesta sisällöstä esimerkiksi taustavärillä tai pohjakuvalla, riittää MAINOS-sanat ylä- ja alalaidassa yllä olevien ohjeiden mukaisesti. Näihin ei tarvita kehystä.

Epäselvät tapaukset tai kehyksen puuttuminen

Epäselvissä tapauksissa pyydämme toimittamaan aineiston nähtäväksi vuorokautta (1 työpäivä) ennen aineistoaikataulua. Lehden toimitus tekee päätöksen tarvitaanko kehyksiä vai ei.