Printti

Printin aineistonsiirto

Printtiaineistot lähetetään lehdille First Class -palvelimen kautta. Palvelu on veloituksetta käytössäsi 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä.

Aineistot lähetetään järjestelmän keskuspalvelimeen, joka välittää ne jokaiseen lähetyslomakkeessa olevaan Kärkimedia-lehteen.

Uusi First Class käyttäjä

Nykyinen First Class käyttäjä

 • Kirjaudu aineistosiirtojärjestelmään siirtämään aineistoa.

  Kirjaudu

 • Jos olet unohtanut käyttäjätunnuksesi, käy rekisteröimässä itsellesi uudet käyttäjätunnukset.

  Rekisteröidy

 • Aineistoihin liittyvissä ongelmissa auttaa Kärkimedian aineistotukipalvelu

  puh. 075 757 8555 tai aineistotuki@karkimedia.fi.

Aikataulut

Varaukset tehdään Kärkimedialle ja aineistot toimitetaan lehdille Kärkimedian aineistoaikataulun mukaisesti:

Julkaisupäivä Varaus viimeistään Aineisto lehdessä viimeistään
Maanantai Perjantai klo 9.00 Perjantai klo 12.00
Tiistai Maanantai klo 9.00 Maanantai klo 12.00
Keskiviikko Tiistai klo 9.00 Tiistai klo 12.00
Torstai Keskiviikko klo 9.00 Keskiviikko klo 12.00
Perjantai Torstai klo 9.00 Torstai klo 12.00
Lauantai Perjantai klo 9.00 Perjantai klo 12.00
Sunnuntai Perjantai klo 9.00 Perjantai klo 12.00

Poikkeuksena erikoispaikat, viikkolehdet sekä poikkeavat julkaisupäivät, joilla erillinen aikataulu. Kysy tarkemmat aikataulutiedot Palvelupisteestä puh. 075 757 8550 tai palvelupiste@karkimedia.fi .

Huom! Jos aineiston toimitus myöhästyy edellä mainitusta aikataulusta, jokaisella lehdellä on oikeus veloittaa myöhästyneen aineiston käsittelystä 100 €/tunti myöhästymisajalta. Kustannukset veloitetaan ilmoittaja-asiakkaalta lehtien ilmoittaman tiedon mukaan.

Poikkeukset ilmestymispäivissä

Alla olevasta tiedostosta löydät lehtien poikkeavat julkaisupäivät ja hinnat.

Aineistokoot

Alla olevasta tiedostosta löydät aineistojen modulikoot sekä aineistojen palstojen leveydet ja korkeudet.

Aineistovaatimukset

Ilmoitusaineistot toimitetaan Kärkimedia-lehdille Adobe Systemsin yleisen PDF-standardin v.1.4:n tai International Standardin ISO 15930-1 PDF v. X-1a:n mukaisina tiedostoina.

Distiller-työasetukset ja ICC-väriprofiili

Distiller-työasetukset ja ICC-väriprofiilin voi ladata alla olevista tiedostoista:

Dealer-tiedot

Optimoi sanomalehden taktinen vaikuttavuus ja muuta ilmoituksen myymälätiedot lehtikohtaisesti. Suosittelemme dealer-tietojen toimittamistavoista ensisijaisesti vaihtoehtoa 1. Jos haluat käyttää vaihtoehtoa 2, toimita täydellinen oheismateriaali ohjeistuksineen (katso tarkemmin alhaalla) lehtiin jokaisen aineistotoimituksen yhteydessä. Lehdet eivät ota vastuuta virheistä, mikäli aineistojen toimitukset ovat puutteellisia.

Vaihtoehto 1

Asiakas / asiakkaan mainostoimisto tai repro toimittaa jokaiselle ilmoituskerralle jokaiseen lehteen täydellisen aineiston dealer-tietoineen (logot, yhteystiedot, toimitusmaksut, aukioloajat ja näyttelyajat).

Vaihtoehto 2

Asiakas / asiakkaan mainostoimisto tai repro toimittaa jokaiselle ilmoituskerralle aineiston, johon on jätetty paikka dealer-tiedoille. Aineiston liitteenä on pdf-tiedoston, jossa on taitettuna dealer-tiedot asiakkaan graafisen ohjeistuksen mukaan (logot, yhteystiedot, toimitusmaksut, aukioloajat ja näyttelyajat). Lehti poimii tiedot tiedostosta ja taittaa ilmoitukseen.

Huomioithan, että toistettava aineisto tulee olla aina täydellinen kopio edellisestä ilmoituksesta, myös dealer-tietojen osalta. Jos dealer-tiedot muuttuvat aineistossa, on aineisto uusi.

Käännöspalvelua suomesta ruotsiksi

Kärkimedian ruotsinkieliset lehdet tarjoavat veloituksetonta käännöspalvelua. Palvelu koskee sekä ilmoituksia että liitteitä. Käännettäväksi tarkoitettu aineisto lähetetään sähköpostilla Hufvudstadsbladet-lehteen osoitteeseen annons@hbl.fi. Tarvittaessa aineiston voi lähettää myös seuraaviin lehtiin: Vasabladet ja Österbottens Tidning.

Aineiston mukana toimitettavat tiedot

 • Asiakas

 • Julkaisupäivämäärä

 • Mitkä ruotsinkieliset Kärkimedian lehdet ovat mukana kampanjassa

 • Mediatoimisto

 • Kampanjatunnus

Lehti kääntää ja liittää käännöstekstin asiakkaan taitettuun ilmoituspohjaan alkuperäisen taittosuunnitelman mukaisesti. Lehti tekee aineistosta PDF-tiedoston ja toimittaa valmiin ja käännetyn ilmoituksen muille kampanjassa oleville ruotsinkielisille Kärkimedialehdille. Aineisto siirretään käännettäväksi ns. natiivimuodossa (siinä tallennusmuodossa, millä ohjelmalla se on tehty – ei siis PDF-muodossa).

Lehtien hotline-numerot

Kärkimedian Palvelupiste on auki arkisin klo 8.00–16.30. Mikäli Palvelupisteemme on suljettu, saat apua lehtien hotline-numeroista.

Ohjeistus sanomalehtien ja liitteiden natiivimainonnalle

Mainonnan täytyy erottua toimituksellisesta aineistosta. Journalistin ohjeet 16. pykälä edellyttää, että mainonnan ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selkeänä, ja piilomainonta on torjuttava.
Julkisen Sanan Neuvosto antoi vuonna 2015 erikseen suosituksen journalistisen ja kaupallisen aineiston erottamiseksi toisistaan. Taustalla oli journalistin ohjeiden horjuva tulkinta, kun mediassa on ryhdytty käyttämään kaupallisesta aineistosta ilmaisuja ja termejä, jotka eivät avaudu kyllin selkeästi. Tällainen epäjohdonmukainen käytäntö voi horjuttaa yleisön luottamusta viestimiin.

Ohjeet sanomalehtien liitteiden natiivimainonnalle

Julkaisuohjeet koskevat natiivimainontaa, joka ulkoasultaan muistuttaa lehden toimituksellista sisältöä ja sisältää toimituksellisen aineiston tyyppistä leipätekstiä. Ohjeistuksen tarkoituksena on helpottaa mainonnan suunnittelua ja varmistaa sekä lukijan että mainostaja-asiakkaan etua.

Fontit ja rakenne

 • Mainoksen fonttien tulee olla selkeästi erilaisia kuin mediassa, jossa mainos julkaistaan.
 • Helsingin Sanomissa tulee käyttää päätteettömiä fontteja esim. Arial tai Helvetica.
 • Natiivimainoksen kappalejakoa tai kappaleiden leveyttä ei ole määritelty.

Natiivimainoksessa tulee olla kehys ja MAINOS-sana

Kehys

 • Leveys 5 mm (14 pt.)
 • Väri mainostajan valinnan mukainen ja värin tulee selkeästi erottua lehden sivusta. Natiivimainoksissa ei voi käyttää median brändivärejä. Mainostaja voi kuitenkin vapaasti käyttää omia brändivärejään, silloinkin kun ne muistuttavat sen median värejä, jossa ilmoitus julkaistaan.

MAINOS-sana

 • Tulee olla kehyksen vasemmassa ylälaidassa ja oikeassa alalai­dassa.
 • Kirjoitetaan isoilla kirjaimilla ja lihavoidulla päätteettömällä fontilla (esim Arial Bold. / Helvetica Bold).
 • Fontin pistekoko 12 pt.
 • Väri tulee olla musta tai valkoinen, riippuen siitä kumpi erottuu kehyksen väristä paremmin.
 • Natiivimainoksiin, jotka selkeästi erottuvat toimituksellisesta sisällöstä esimerkiksi taustavärillä tai pohjakuvalla, riittää MAINOS-sanat ylä- ja alalaidassa yllä olevien ohjeiden mukaisesti. Näihin ei tarvita kehystä.

Epäselvät tapaukset tai kehyksen puuttuminen

Epäselvissä tapauksissa pyydämme toimittamaan aineiston nähtäväksi vuorokautta (1 työpäivä) ennen aineistoaikataulua. Lehden toimitus tekee päätöksen tarvitaanko kehyksiä vai ei.

Mikäli natiivimainoksesta puuttuu kehykset, palautetaan aineisto lähettäjälle ja pyydetään tekemään muutokset. Mikäli aineiston toimittajaa ei tavoiteta, niin lehden aineistopalvelulla on oikeus lisätä kehykset aineistoon. Näissä tapauksissa käytämme tummanharmaita kehyksiä (C0, M0, Y0, K70) ja valkoista MAINOS-sanaa.