Hinnat ja myyntiehdot – Kärkimedia
Printti

Printti-ilmoitusten voimassa olevat hinnat löydät alla olevasta printin hinnastosta.

Printin hinnasto 2019.

 

 

Myyntiehdot

Kärkimedian kautta ostettavan kampanjan tulee sisältää vähin­tään kolme mediaa kahdelta eri markkina­-alueelta. Yksi me­dia voi esiintyä useamman kerran samassa kampanjassa, mikäli kampanjan perussääntö täyttyy. On myös mahdollista yhdistää eri printti­ ja digituotteita keskenään samaan kampanjaan.

Kampanjan joustavat elementit ovat:

 • Ilmoituskoko/mainosmuoto
 • Sisällön variointi
 • Tuotteet

Kärkimedia edellyttää teknisten aineistovaatimusten mukaisesti tehtyä valmista ilmoitusaineistoa. Huomaa, että joitakin tuottei­tamme on saatavissa rajoitetusti.

 

Näin rakennat vuosisopimuksen

Kärkimedian tuotteista saat alennuksen vuosisopimuksen vo­lyymitason perusteella. Kärkimedia Liitteen alennus myönnetään ilmoituskierroslukumäärän mukaan. Lisäksi voit hyödyntää 12–15 %:n suuruisen mainos­- ja media­toimiston sekä suora­asiakkaan korvauksen. Korvaus perustuu 12 kk nettoilmoitusvolyymiin sekä toiminnallisten ja laadullisten kriteerien täyttämiseen ja edellyttää kirjallista sopimusta. Tiedot korvausehdoista ja kulloinkin voimassa olevasta taulukosta saat Kärkimedian yhteyshenkilöltäsi.

Vuosisopimuksen volyymitasoon huomioidaan yhteenlasket­tu nettoeurovolyymi sopimusjakson aikana. Sopimus voidaan tehdä myös kuudelle kuukaudelle, jolloin nettoilmoitusvo­lyymit jaetaan sopimusjakson pituuden suhteessa. Vuosisopi­mukset tehdään helmikuun loppuun mennessä. Siihen saakka asiakkaalla on mahdollisuus käyttää edellisen vuoden sopimus­ alennuksia alkaneen vuoden bruttohintatasosta laskettuna. So­pimustasoja voidaan tarkistaa vapaasti sopimusjakson aikana. Mahdollinen vuosivolyymitason korotus huomioidaan tarkistus­ ajankohdasta eteenpäin. Mahdollinen vuosivolyymitason alen­taminen huomioidaan takautuvasti koko vuoden osalta.

Printistä ja digituotteista myönnettävät alennusprosentit mää­ritetään erikseen printti­- ja digivolyymin mukaan.

Asiakkaan lopullisen hinnan muodostuminen Kärkimedian tuotteissa

Printti

BRUTTOHINTA
– Vuosisopimusalennus tai kierrosmääräalennus %
– Media­ ja mainostoimiston sekä suora­asiakkaankorvaus %
= NETTOHINTA (ALV 0 %)

Digi

BRUTTOHINTA
– Asiakasalennus %
– Media­ ja mainostoimiston sekä suora­asiakkaankorvaus %
= NETTOHINTA (ALV 0 %)

Annettavat alennukset

Vuosisopimusalennukset

Asiakkaalle myönnetään alennusta määräpäivätuotteista ja kel­luvista tuotteista sopimusjakson kokonaisnettovolyymin perus­teella.

Kärkimedia Liitteen alennukset

Kierrosmääräalennus myönnetään asiakkaan sopimusjakson aikana tekemi­en liitekierrosten lukumäärän perusteella. Media­ ja mainostoi­miston sekä suora­-asiakkaan korvaus normaalisti myyntiehtojen mukaan, ei muita alennuksia.

Yhteiskunnallinen alennus

Kärkimedia myöntää yhteiskunnalliselle mainostajalle 35 % alennuksen, jonka lisäksi myönnämme media­ ja mainostoimis­ toalennuksen normaalin käytännön mukaisesti. Ei muita alennuksia. Alennus edellyttää, että ilmoitus ei sisällä sponsoreiden logoja. Alennus ei koske yhteiskunnallisen tahon liiketoimin­ ta­ (esim. kirjankustannus), rekrytointi­, kiinteistö­ tai vastaa­ vaa hallinnollista ilmoittelua. Aineiston variointi on sallittu pe­rusmyyntiehtojen mukaisesti. Alennuksen saaminen edellyttää ilmoitusaineiston ennakkoon hyväksyttämisen Kärkimedialla.

Mitä on yhteiskunnallinen mainonta?
Yhteiskuntaviestinnän yhdistyksen eli YVY:n määritelmän mukaan:

 • Vaikuttaa kansalaisten elämänlaatuun ja hyvinvointiin
 • Vaikuttaa asenteisiin/arvoihin ja toimintatapoihin
 • Ei tavoittele taloudellista hyötyä
 • Kannustaa, tiedottaa, varoittaa riskeistä tai ohjaa ihmisiä omatoimisuuteen

 

Mainos- ja mediatoimistoalennus

Mainos- ja mediatoimistoille sekä suora-asiakkaille myönnetään 12-15 %:n suuruinen korvaus nettoilmoitteluvolyymin mukaisesti. Korvauksen saaminen edellyttää toiminnallisten ja laadullisten kriteerien täyttymistä:

Tilaaminen:

 • Tilaamisen hoitaa siihen erikseen perehtynyt henkilö
 • Tilaamiseen käytetään Kärkimedian Putki -palvelua
 • Annettuja varausaikatauluja noudatetaan

Aineistot:

 • Annettuja aineistoaikatauluja noudatetaan
 • Aineistot ovat Kärkimedian aineistovaatimusten mukaisia
 • Aineistot lähetetään aineistolinkin kautta

Korvausten saaminen edellyttää jatkuvaa ja säännöllistä ilmoittelua Kärkimedian kautta.

Toimisto vastaa täydellä luottotappiovastuulla välittämistään mainoksista. Asiakkaan on täytettävä luottokelpoisuuskriteeri (IYN tai vakuus Kärkimedialle).

Printtikampanjan tilausohjeet

Tilaukset

Tilaamiseen käytetään Kärkimedian Putki ­palvelua. Suositte­lemme, että kysyttyjen ilmoituspaikkojen osalta tilaukset teh­dään riittävän ajoissa, jotta haluttu julkaisuajankohta ja ilmoitus­paikka voidaan vahvistaa.

Tilausaikataulu

Tilaukset toimitettava Kärkimediaan tiistain–lauantain lehtiin edellisenä työpäivänä klo 9 mennessä ja viikonlopun ja maanan­tain lehtiin perjantaina klo 9 mennessä normaaleissa varauksis­sa. Ennakkovarauksissa sekä erikoispaikoissa erillinen aikataulu, kysy tieto Palvelupisteestämme.

Muutokset

Tilauksiin tulevat muutokset tulee ilmoittaa Kärkimediaan vii­meistään klo 9.00 julkaisupäivää edeltävänä päivänä normaa­leissa varauksissa. Ennakkovarauksissa sekä erikoispaikoissa eril­linen aikataulu, kysy tieto Palvelupisteestämme.

Peruutukset

 • Normaalit varaukset: Jos ilmoitus perutaan viimeisen varausajan jälkeen tai asiakas ei toimita aineistoa, Kärki­media on oikeutettu veloittamaan asiakkaalta ilmoituksen nettohinnan.
 • Ennakkovarattavat paikat: Ilman peruutusmaksua 5 työ­päivää ennen julkaisua. Veloitus 30 % bruttohinnasta, jos peruutus ennen viimeistä varausaikaa. Viimeisen varaus­ajan jälkeen ilmoituksen nettohinta.
 • Erikoispaikat (esim. etu- ja takasivut): Ilman peruutus­maksua 1 kk ennen julkaisua. Veloitus 30 % bruttohinnas­ta, jos peruutus ennen viimeistä varausaikaa. Viimeisen varausajan jälkeen veloitetaan ilmoituksen nettohinta.

Kampanjakohtaiset peruutusehdot voivat poiketa tässä esite­tyistä peruutusehdoista.