Aineistot / printti

Valmiit printtiaineistot ladataan lehdille aineistoaikataulun mukaisesti Kärkimedian aineistolinkin kautta.

 • Asiakas toimittaa valmiin aineiston.
 • Valmis aineisto on PDF-tiedosto, joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat, ja fontit.
 • Sanomalehtituotteissa pdf:n alan kuuluu olla sama, kun ilmoituksen koon.
 • Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan.
 • PDF dokumentin oltava PDF/X-4 standardin mukainen. Tarkemmat määritykset perustuvat: GHENT wokrgroup 2012 – Sanomalehti ilmoitukset.
 • Pdf-määritykset, Distiller-työasetukset ja ICC-väriprofiilin voi ladata alla olevista tiedostoista:

Aineistolinkkeihin tai materiaaleihin liittyvät asioissa voit olla yhteydessä aineistotukeemme: aineistotuki@karkimedia.fi, puh. 075 757 8555

Ilmoitusvarauksiin liittyvissä asioissa auttaa palvelupisteemme: palvelupiste@karkimedia.fi, puh. 075 757 8550

Tutustu printin natiivimainonnan ohjeistuksiin tarkemmin

Muistathan, että hyvän tavan mukaisesti printissä julkaistavan natiivimainonnan täytyy erottua toimituksellisesta aineistosta.

Kerron mielelläni lisää

Katarina Tarvainen

Myyntiassistentti
075 757 8550

Yleiset ohjeet

 • Nämä julkaisuohjeet koskevat printissä julkaistavaa natiivimainontaa, joka ulkoasultaan muistuttaa lehden toimituksellista sisältöä ja sisältää toimituksellisen aineiston tyyppistä leipätekstiä.
 • Ohjeistuksen tarkoituksena on helpottaa mainonnan suunnittelua ja varmistaa sekä lukijan että mainostaja-asiakkaan etu.
 • Printissä julkaistavan natiivimainonnan täytyy erottua toimituksellisesta aineistosta. Journalistin ohjeiden 16. pykälä edellyttää, että mainonnan ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selkeänä, ja piilomainonta on torjuttava.
 • Julkisen Sanan Neuvosto antoi vuonna 2015 erikseen suosituksen journalistisen ja kaupallisen aineiston erottamiseksi toisistaan. Taustalla oli journalistin ohjeiden horjuva tulkinta, kun mediassa on ryhdytty käyttämään kaupallisesta aineistosta ilmaisuja ja termejä, jotka eivät avaudu kyllin selkeästi. Tällainen epäjohdonmukainen käytäntö voi horjuttaa yleisön luottamusta viestimiin.

 

 

Mainoksen elementit

Fontit ja rakenne

 • Mainoksen fonttien tulee olla selkeästi erilaisia kuin mediassa, jossa mainos julkaistaan.
 • Helsingin Sanomissa tulee käyttää päätteettömiä fontteja esim. Arial tai Helvetica.
 • Natiivimainoksen kappalejakoa tai kappaleiden leveyttä ei ole määritelty.
 • Natiivimainoksessa tulee olla kehys ja MAINOS-sana.

Kehys

 • Leveys 5 mm (14 pt.)
 • Väri mainostajan valinnan mukainen ja värin tulee selkeästi erottua lehden sivusta.
 • Natiivimainoksissa ei voi käyttää median brändivärejä. Mainostaja voi kuitenkin vapaasti käyttää omia brändivärejään, silloinkin kun ne muistuttavat sen median värejä, jossa ilmoitus julkaistaan.

Mainos-sana

 • Mainos-sana tulee olla kehyksen vasemmassa ylälaidassa ja oikeassa alalai­dassa.
 • Mainos-sana kirjoitetaan isoilla kirjaimilla ja lihavoidulla päätteettömällä fontilla (esim Arial Bold. / Helvetica Bold).
 • Fontin pistekoko 12 pt.
 • Väri tulee olla musta tai valkoinen, riippuen siitä kumpi erottuu kehyksen väristä paremmin.
 • Natiivimainoksiin, jotka selkeästi erottuvat toimituksellisesta sisällöstä esimerkiksi taustavärillä tai pohjakuvalla, riittää MAINOS-sanat ylä- ja alalaidassa yllä olevien ohjeiden mukaisesti. Näihin ei tarvita kehystä.

 

 

Epäselvät tapaukset tai kehyksen puuttuminen

Epäselvissä tapauksissa pyydämme toimittamaan aineiston nähtäväksi vuorokautta (1 työpäivä) ennen aineistoaikataulua.

Lehden toimitus tekee päätöksen tarvitaanko kehyksiä vai ei.

 

 

 

 

Aineistojen käännöspalvelu

Jos kampanjassa on mukana ruotsinkielisiä sivustoja, niissä näkyvä aineisto olisi suositeltavaa tehdä ruotsinkielisenä. Kärkimedian kautta on mahdollista saada veloitukseton käännöspalvelu.

Käännettäväksi tarkoitettu aineisto lähetetään sähköpostilla (ei pdf muodossa)

 • Hufvudstadsbladet: annons@hbl.fi.
 • Vasabladet: sales@vasabladet.fi
 • Österbottens Tidning: sales@ot.fi.

Aineisto käännetään ja lähetetään takaisin sähköpostilla asiakkaalle. Aineiston käännöstyöhön on hyvä varata 2-3 päivää.