Myyntiehdot

Natiivimainonnan kampanjoissa noudatetaan Kärkimedian perusmyyntiehtojen lisäksi natiivikampanjan omia myyntiehtoja. Ostaessaan mainostilaa Kärkimedialta, mainostaja sitoutuu noudattamaan näitä myyntiehtoja sekä osapuolten/median kulloinkin sopimia erityisehtoja.

Natiivikampanjan tulee sisältää vähintään kolme mediaa kahdelta eri markkina-alueelta.

Kampanjassa on mahdollista olla mukana sekä printti- että digimedioita.

Natiivikampanjan ostaminen ei vaadi ilmoitustilan ostamista molemmista kanavista.

Tutustu natiivimainonnan myyntiehtoihin tarkemmin

Luethan huolellisesti myyntiehtomme.

Kerron mielelläni lisää

Riitta Lindholm

Myyntiassistentti
075 757 8550

Kampanja-aika

Printissä nativiimainos julkaistaan sovitun mukaisesti joko määräpäivänä tai kelluntajakson sisällä.

Digissä natiivin kampanja-aika on yksi viikko.

 

Mainoksen näkyvyys

Näkyvyys printissä

Natiivimainos julkaistaan printissä ostetun tuotteistuksen mukaisesti.

Näkyvyys digissä

Natiivikampajan näkyvyys verkkosivustolla koostuu kahdesta elementistä:

  • Etusivun natiivimainos/natiivinosto
  • Mainostajan oma artikkelisivu/advertoriaali

Etusivun natiivinosto näkyy sivuston etusivulla uutisvirran keskellä yhden viikon. Poikkeuksena

  • Helsingin Sanomat, joilla näkyvyys etusivulla 2 päivää ja valitussa osiossa 7 päivää
  • Aamulehti ja Satakunnan Kansa, joilla näkyvyys 5 päivää
  • Kaleva, jolla natiivinosto uutisvirrassa 1 päivä ja sen jälkeen 6 päivää etusivun “yhteistyössä” osiossa

Aamulehden, Helsingin Sanomien, Kalevan, Lapin Kansan ja Satakunnan Kansan natiivinoston näkyvyys etusivulla voi alkaa valitun kampanjaviikon aikana myös muuna päivänä kuin maanantaina.

  • Viikon näkyvyys lasketaan alkaneeksi siitä päivästä, kun natiivimainos on julkaistu median etusivulla.

Natiivinoston/natiivimainoksen näkyvyys sivustoilla on viikko, jonka jälkeen aktiivinen ohjaus etusivulta artikkeliin poistuu.

  • Artikkelisivu voi jäädä sivustolle näkyviin toistaiseksi, vaikka ohjausta ei olekaan.
  • Poikkeuksena on HBL.fi, jolta artikkelisivu poistuu kampanjan loputtua.

Jos asiakas ostaa useamman artikkelin sarjan, artikkelit linkitetään toisiinsa.

Kontaktitakuun myöntäminen artikkeleille ei ole mahdollista.

 

 

Hinta ja alennukset

Kampanjan hinta määräytyy voimassa olevan hinnaston mukaisesti, ellei osapuolten välillä ole muuta erikseen sovittu.

Natiivikampanja hinnoitellaan mediakohtaisesti.

 • Printissä hinnoittelu määräytyy valitun tuotteen ja ilmoituskoon mukaan.
 • Digissä hinta pitää sisällään natiivinoston median etusivulla sekä yhden artikkelijulkaisun sivustolla.

Kampanjoista myönnetään mediatoimisto-, tai suora-asiakasetu sopimuksen mukaan.

Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24%.

 

Vastuu virheistä

Kaikki aineistot on toimitettava aineistoaikataulun ja ohjeiden mukaisesti ennen kampanjan alkua.

Jos aineistoa ei toimiteta ohjeiden mukaisesti tehtynä, se myöhästyy tai on teknisesti toimimaton tai sisällöllisesti arveluttava, Kärkimedia ei takaa kampanjan alkavan haluttuna ajankohtana.

Kärkimedia ei ole velvollinen antamaan hyvitystä tai korvaamaan kampanjasta aiheutuneita menetyksiä, jos toimitettu aineisto on ollut toimimaton tai toimitettu myöhässä.

Jos aineisto aiheuttaa kampanjan aikana teknisiä ongelmia Kärkimedian myymillä sivustolla, Kärkimedialla on oikeus keskeyttää kampanja.

 

Raportointi

Natiivimainonnan digikampanjoissa raportoidaan mediakohtaisesti

 • etusivun natiivimainoksen saamat näytöt kampanja-aikana
 • artikkelin lukukerrat
 • lukemiseen käytetty aika.

Kampanjan näyttöjen ja klikkien kertymistä seurataan medioiden omien mainonnanhallintajärjestelmien kautta.

Pyydämme huomioimaan, että medioiden mainonnanhallintajärjestelmien ja asiakkaan oman järjestelmän luvut saattavat poiketa toisistaan. Tämä on täysin normaalia, sillä eri järjestelmät mittaavat ja raportoivat eri asioita.

Printtikampanjoita ei raportoida erikseen.

 

Laskutus

Natiivikampanjat laskutetaan Kärkimedian tilausjärjestelmän kautta.

Laskutus suoritetaan kampanjan jälkeen sovitun hinnoitteluperusteen mukaisesti.

 

 

Kilpaileva mainonta

Kärkimedialla on oikeus sijoittaa kilpailevien yritysten mainontaa samalle lehden sivulle/samaan osioon verkkosivustoilla.

Asiakassuhteen luottamuksellisuuden sekä mainospaikkojen rajallisuuden vuoksi Kärkimedia ei voi antaa ennakkotietoa kilpailijoiden kampanjoista. Mikäli päällekkäisiä kampanjoita esiintyy, se ei oikeuta hyvitykseen.

Kärkimedia pidättää itsellään oikeuden myyntiehtojen muuttamiseen.