Tutkimuspalvelut – Kärkimedia
Tutkimuspalvelut

Kärkimedia Paneeli

Kärkimedia Paneeli kertoo, miten lukijat ovat ottaneet vastaan sanomalehti-ilmoituksesi. Kärkimedia Paneeli koostuu 28 lehtikohtaisesta lukijapaneelista, joissa on mukana 12 000 lukijaa. Tutkimme vuosittain on noin 100 mainosta ja yhdessä tutkimuksessa on mukana keskimäärin 3-4 lehteä. Tutkimuksissa kysytään kuluttajien näkemyksiä mainonnasta, viestien sisällöstä ja luovasta toteutuksesta. Voit räätälöidä tutkimusta lisäämällä omia kysymyksiäsi.

Tutkimustulosten avulla löydetään ne mainonnan elementit, joilla rakennetaan brandia tai saadaan aikaan toimintaa. Näin mainontaa voidaan ohjata vastaamaan kuluttajan ja mainostajan tarpeita entistä paremmin. Joka kuukausi nostamme esille kuukauden huomatuimman, positiivisimman ja aktivoivimman mainoksen. Voit hyödyntää paneelia myös mainonnan esitestaamiseen.

Perinteisen huomioarvo- ja mainonnan toimivuusmittareiden rinnalla tutkimme mainonnan tehoa uudella mittarilla. Sillä selvitetään esimerkiksi sitä, miten mainonnan tutkimuksista tuttu ostoaikomus on toteutunut mainoksen huomanneiden keskuudessa. Sen ja laajan mainonnan tietopankkimme avulla saadaan selville, minkälaiset sanomalehtimainokset ovat saaneet kassakoneen kilisemään.

Kärkimedia EXIT

Ixonos Oyj:n EXIT on Kärkimedian verkkomainonnan työkalu. EXIT tuo näyttöjen ja klikkiprosenttien oheen syvällisempää tietoa oman verkkomainonnan toimivuudesta. Sillä voi selvittää kuluttajien näkemyksiä mainonnasta, viestien sisällöstä ja luovasta toteutuksesta.

EXITillä tutkitaan mm.

– huomioarvoa

– mainostajan ja tuotteiden/palveluiden tunnettuutta

– mielipiteitä mainonnasta

– asiointi- ja ostoaikomusta.

Erityisesti tutkimme kampanjoita, joiden tavoitteena on rakentaa brändiä, ohjata kauppaan tai joissa klikkiprosentti ei riitä mittariksi.

 

Toisto ja monikanavaisuus lisäävät mainonnan tehoa

Toistolla tehoa

 1. Mainonnan toisto useampana päivänä painetussa lehdessä tuo lisää kontakteja. Samoin mahdollisuus nähdä mainos useamman kerran (OTS) kasvaa.
 2. Mainontaa useammin kuin kerran sanomalehdessä huomanneet perehtyvät mainokseen huomattavasti paremmin kuin vain kerran mainontaa nähneet.
 3. Mainoksen viesti ymmärretään paremmin, kun se on nähty useamman kerran. Useamman kerran nähtyä mainontaa pidetään mielenkiintoisena ja hyödyllisenä.
 4. Useamman kuin yhden mainoksen huomanneet aktivoituivat mainoksesta selvästi paremmin kuin vain kerran mainontaa huomanneet.

 Monikanavaisuudella vaikuttavuutta

 1. Monikanavaisuus tuo lisää kontakteja: Kärkimedialehdet tavoittavat painettuna ja diginä yhteensä 3 822 000 suomalaista, eli 86% 12+v väestöstä viikoittain
 2. 1,6 miljoonaa lukee sanomalehteään sekä painettuna että digitaalisesti. Monikanavaisuudella mahdollisuus nähdä mainos useamman kerran (OTS) kasvaa.
 3. Mainontaa sekä printissä että digissä huomanneet perehtyvät mainokseen huomattavasti paremmin kuin vain yhdessä kanavassa huomanneet.
 4. Mainoksen sisältö ymmärretään paremmin kun se on nähty useammassa kanavassa. Useamman kerran nähtyä mainontaa pidetään itselle suunnattuna ja  mielenkiintoisena.
 5. Monikanavaisuus aktivoi toimintaan.

Kiinnostuitko? Ole yhteydessä myyntiimme tai tutkimukseemme!

Mainonnan esitesti

Mainonnan linja muuttuu – mitä seuraavaksi? Mitä mieltä kohderyhmäsi ovat ilmoituksen toteutuksesta? Ymmärretäänkö mainoksen viesti?

Kärkimedia tarjoaa mainonnan esitestiä 3-5 lehden lukijapaneelissa. Esitesti selvittää mm.

 • Mikä mainosvaihtoehto toimii parhaiten?
 • Mitkä kohderyhmät suhtautuvat positiivisimmin mainokseen?
 • Miten mainoksesta pidetään?
 • Ymmärretäänkö mainoksen viesti?
 • Viestiikö mainos oikeita asioita?
 • Saako mainos aikaan toimintaa?

Tulokset raportoidaan kaikkien vastaajien keskuudessa ja olennaisissa taustaryhmissä. Kiinnostuitko? Pyydä tarjous yhteyshenkilöltäsi.

Alueellinen Ostokäyttäytymistutkimus

Alueellisen Ostokäyttäytymistutkimuksen avulla voidaan vertailla paikallisia kilpailutilanteita eri markkina-alueilla sekä selvittää alueellisia eroja medioiden hyödyllisyydessä, kuluttajien rahankäytössä ja ostopaikan valintakriteereissä. Myös verkkokaupoissa asiointia selvitetään alueellisesti. Tutkimus porautuu vuoden aikana noin 20 toimialan tietoihin. Alueellista näkemystä sekä kilpailutilanteista että mainonnan toimivuudesta voidaan hyödyntää markkinoinnin alueellisessa optimoinnissa.

Alueellinen Ostokäyttäytymistutkimus on laajuudessaan ja alueellisessa otannassaan ainutlaatuinen Suomessa. Tutkimuksen tilaajana on Kärkimedia ja Kärkimedian osakaslehdet ja toteuttaja TNS Gallup. Tutkimuksella on yli 12 000 vastaajaa valtakunnallisesti. Alla näet toimialat, jotka ovat mukana tutkimuksessa. Tuoreet tulokset valmistuvat toukokuussa 2016.

Kevät 2016

 • Pt-ketjut
 • Huonekaluliikkeet
 • Sisustusliikkeet
 • Rautakaupat
 • Kodinkoneliikkeet
 • Autoliikkeet
 • Auton varaosaliikkeet
 • Urheiluliikkeet
 • Terveys- ja luontaistuotemyymälät

Syksy 2016

 • Naisten vaateliikkeet
 • Miesten vaateliikkeet
 • Kenkäkaupat
 • Lastenvaateliikkeet
 • Optikkoliikkeet
 • Matkapuhelimet ja matkapuhelinliittymät
 • Matkatoimistot
 • Lääkärikeskukset
 • Pankit
 • Vakuutusyhtiöt
 • Kiinteistönvälittäjät

Laivamatkailututkimus

Kärkimedia on toteuttanut yhteistyössä Kantar TNS:n kanssa Laivamatkailututkimusta jo vuodesta 1996 lähtien. Tutkimusta on tehty 2-4 vuoden välein, joten se tarjoaa runsaasti trenditietoa. Uusin Laivamatkailututkimus tehtiin tammikuussa 2017, vastaajakanta oli yli 1000 vastaajaa. Kohderyhmään kuuluu 15-74-vuotiaat suomalaiset.

Uudet tulokset ovat nyt käytössä.

Ota yhteyttä myyntiimme ja kuule lisää seuraavista:

 • Viimeisen vuoden aikana tehdyt laivamatkat
 • Laivayhtiöiden tunnettuus
 • Laivayhtiöiden käyttö, harkinta ja mieluisuus
 • Laivamatkailuun liitettävät ominaisuudet ja odotukset ja niiden sopiminen laivayhtiöihin
 • Mainonta ja tietolähteet laivamatkailussa
 • Matkatoimistojen rooli laivamatkan ostoprosessissa