Tietosuojaseloste

Kärkimedia Oy on 32 alueensa suurimman sanomalehden yhdessä omistama myynti- ja markkinointiorganisaatio. Olemme sitoutuneet käsittelemään henkilötietojasi voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tarkemmin, miten käsittelemme asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme sekä verkkosivustomme käyttäjien henkilötietoja. Saat halutessasi lisätietoja siitä:

 • mihin voit olla yhteydessä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa
 • millaisia tietoja käsittelemme
 • mihin tarkoituksiin käsittelemme tietoja ja millä perusteella
 • kuinka kauan säilytämme tietojasi
 • miten voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn
 • kenelle voimme siirtää tai luovuttaa tietoja
 • miten suojaamme käsittelemämme henkilötiedot
 • miten käytämme verkkopalveluissamme evästeitä
 • miten tätä tietosuojaselostetta voidaan muuttaa

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä tässä tietosuojaselosteessa kuvaamassamme henkilötietojen käsittelyssä on Kärkimedia Oy. Henkilötietojesi käsittelyyn liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä:

Kärkimedia Oy (1006523-8)
Tammasaarenkatu 5
00180 Helsinki
p.075 757 8550

Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme vain ennalta määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Pyrimme kertomaan tietoja kerätessämme, mitkä tiedot ovat palveluiden käytön edellytys, ja mitkä tiedot voit antaa halutessasi. Keräämme tyypillisesti seuraavia tietoja:

Tiedot yritysasiakkaistamme ja yhteyshenkilöistä:

 • Asiakasyrityksen tiedot, kuten nimi, y-tunnus, toimiala, osoite, mahdollinen suoramarkkinointikielto
 • Yhteyshenkilön nimi, yrityksen nimi, tehtävänimike/titteli, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä tiedot suoramarkkinointiluvista ja kielloista
 • Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten palautteet, reklamaatiot, laskutus- ja maksutiedot
 • Palveluiden käyttöön liittyvät tiedot, kuten käyttäjätunnus ja salasana
 • Kyselyihin ja tutkimuksiin annetut vastaukset, mikäli tutkimus edellyttää vastausten analysointia yksittäisen vastaajan tasolla

Markkinointitarkoituksiin käytettävät tiedot: Henkilön nimi, yrityksen nimi, jota henkilö edustaa, tehtävänimike/titteli ja mahdollinen vastuualue, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä tiedot suoramarkkinointiluvista ja kielloista sekä tiedot, toimenpiteistä, joita markkinointiviestien johdosta on tehty (esim. onko viesti avattu). Emme kerää markkinointiin käytettäviä tietoja kuluttaja-asiakkaista.

Automaattisesti kerätyt verkkopalveluidemme käytöstä: Keräämme automaattisesti tietoja siitä, miten käytät palveluitamme (esim. vierailun kesto ja aika), millä sivustoilla ja sivustojen alueilla vierailet ja miten käytät markkinointiviestiemme tai tiedotteidemme sisältöä (kuten klikit ja historiatiedot). Tiedot kertyvät automaattisesti palvelinlokeihin ja yhdistetään käyttäjän päätelaitteelle asetettuun evästeeseen.

Keräämämme tiedot voivat vaihdella sen mukaan, mitä palveluamme käytät tai minkä tyyppistä tarjontaamme olet tilannut, emmekä välttämättä kerää kaikkea edellä mainittua tietoa.

Saamme keräämämme tiedot pääsääntöisesti henkilöltä itseltään. Saamme tietoja lisäksi, kun henkilö tekee kanssamme palveluitamme tai tuotteitamme koskevan sopimuksen taikka käyttää digitaalisia palveluitamme. Saatamme lisäksi kerätä tietoja yleisesti saatavilla olevista maksullisista ja maksuttomista lähteistä (kuten yritysten verkkosivut, Asiakastieto, PRH:n rekisterit jne.).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Käsittelemme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Sopimuksen täyttäminen: Käsittelemme henkilötietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta, jonka olet tilannut sekä muuhun sopimussuhteen hallinnointiin, kuten yhteydenpitoon ja tiedotteiden lähettämiseen, kirjautumisen mahdollistamiseen ja laskutus- ja perintätarkoituksiin. Henkilötietojen käsittely on tarpeen, jotta voimme tehdä tarjouksen, täyttää sopimuksen, laskuttaa palveluistamme taikka pitää sinuun yhteyttä sopimukseen ja asiakassuhteeseen liittyvissä asioissa. Henkilötietojen käsittely perustuu tällöin sopimukseen.
 • Markkinointi: Käsittelemme henkilötietojasi lähettääksemme sinulle suoramarkkinointia tuotteistamme ja palveluistamme. Voimme myös kohdentaa suoramarkkinointia työtehtävien, kiinnostusten kohteiden ja muiden saamiemme tietojen perusteella. Käsittelemme henkilötietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin oikeutetun edun perusteella. Voit vastustaa käsittelyä alla kuvatulla tavalla.
 • Tuotekehitys ja raportointi: Käsittelemme tietoja palveluiden ja liiketoiminnan analysointiin sekä tuotekehitykseen ja raportointiin kehittääksemme palveluistamme entistä parempia. Esimerkiksi asiakaspalautteet sekä erilaisiin kyselyihin tai tutkimuksiin annetut vastaukset auttavat meitä ymmärtämään, miten voimme kehittää palveluitamme. Tämä käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Tutkimusten osalta käsittely voi perustua myös suostumukseesi.
 • Väärinkäytösten estäminen ja tutkiminen: Joudumme ajoittain käyttämään tietoja väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen. Esimerkiksi automaattisesti kerättyjen lokitietojen avulla voimme valvoa ja selvittää tietojärjestelmän käyttäjän toimia ja tietojen käytön luvallisuutta oikeutetun etumme mukaisesti.
 • Suostumukseen perustuva käsittely: Jos olemme pyytäneet suostumustasi tiettyä tarkoitusta varten, käsittelemme henkilötietoja näitä tarkoituksia varten suostumuksen perusteella. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa alla kuvatulla tavalla.
 • Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen: Voimme olla velvoitettuja käsittelemään joitakin henkilötietojasi myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme asiakassuhteeseen perustuvia henkilötietoja aina vähintään asiakassuhteen keston ajan sekä sen jälkeen kohtuullisen ajan, jonka jälkeen poistamme asiakassuhteeseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot, ellei vireillä ole reklamaatioita tai muita erimielisyyksiä, joiden käsittely edellyttää tietojen käsittelyä. Säilytämme tämän ajan jälkeenkin tiettyjä tietoja siltä osin kuin on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi (kuten kirjanpitolainsäädäntö) taikka lähettääksemme sinulle suoramarkkinointia. Mikäli kieltäydyt markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

Rekisteröidyn oikeudet

Voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla voit vaikuttaa tietojen käsittelyyn:

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Pyynnöstäsi oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojesi poistamista tietosuojalainsäädännön sallimissa tilanteissa.
 • Tietojen siirtäminen: Voit myös tietosuojalainsäädännön mukaisesti saada siirretyksi antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella.
 • Suoramarkkinoinnin kielto-oikeus: Voit milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista toteutetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty tämän tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi. Viranomaisen yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa www.tietosuoja.fi.

Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Emme myy tai muuten luovuta tietojasi kolmansille osapuolille kuin alla mainituissa tilanteissa:

 • Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisille viranomaisille kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla
 • Suostumus: Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olemme pyytäneet siihen suostumustasi ja olet sen antanut.
 • Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa järjestelyn osapuolille.
 • Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, joilla voi olla palveluiden tarjoamiseksi pääsy henkilötietoihisi. Alihankkijoiden osalta olemme huolehtineet sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jotkin kumppaneistamme saattavat sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle voi perustua myös suostumukseesi.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Suojaamme henkilötietosi huolellisesti käyttämällä asianmukaisia organisatorisia ja teknisiä tietoturvakeinoja. Henkilötietoihisi on pääsy ja tietojasi käsittelevät ne Kärkimedian tai sen kumppanien työntekijät, joilla on tarve käsitellä henkilötietojasi työtehtäviensä hoitamiseksi. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään, ja heitä sitoo asianmukainen salassapitovelvollisuus. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietojärjestelmien laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmät on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Käyttämiemme palveluntarjoajien kanssa tehdyissä tietojenkäsittelysopimuksissa sovitaan tiedon luottamuksellisuudesta ja tiedon suojaamisesta tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Evästekäytännöt

Voimme kerätä palveluidemme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja automaattisesti palvelinlokien sekä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

Keräämme automaattisesti mm. seuraavia tietoja:

 • palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot
 • sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme
 • laitteen malli
 • selain ja selaimen versio
 • IP-osoite
 • istunnon aika ja kesto sekä
 • näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä
 • yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste

Ns. ensimmäisen osapuolen evästeet ovat osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Näiden lisäksi palveluissamme käytetään ns. kolmannen osapuolien, kuten mainosverkostojen, mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajien sekä sosiaalisen median palveluiden, evästeitä.

Käytämme sekä istuntokohtaisia että pysyviä evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet vanhentuvat, kun käyttäjä sulkee verkkoselaimen. Pysyvät evästeet säilyvät käyttäjän laitteella tietyn ajan tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Pysyvien evästeiden voimassaoloaika vaihtelee tyypillisesti muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen.

Evästeiden avulla voimme muistaa rekisteröidyn kirjautumistiedot ja valinnat, kehittää palveluitamme ja liiketoimintaamme sekä mahdollisten väärinkäytösten tutkimisen. Hyödynnämme evästeitä myös palveluidemme kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä tutkiaksemme sitä, onko markkinointisähköposteja tai uutiskirjeistä avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä.

Voit missä tahansa vaiheessa tyhjentää evästeet selaimelta, jolloin vaihdat yksilöivää tunnistetta ja aiempaan tunnisteeseen liittyvä profiili nollautuu. Voit myös estää evästeet selaimen asetusten avulla.

Käytämme sivustollamme Google Analyticsia. Käyttäjä voi estää sivuston tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan täällä. Tämä lisäosa estää verkkosivustoilla käynnissä olevaa Google Analyticsin JavaScriptia (ga.js, analytics.js ja dc.js) jakamasta sivuston käyntitietoja Google Analyticsille.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Varaamme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta lainsäädännön muuttumisen tai palveluita koskevien muutosten vuoksi. Informoimme muutoksista palveluissamme.