Alueellinen ostokäyttäytyminen

Alueellinen ostokäyttäytymistutkimus on Kärkimedian perinteinen tutkimus, joka nykyisin toteutetaan tiivistettynä KMT:n tiedonkeruun yhteydessä. Alueellisen Ostokäyttäytymistutkimuksen avulla voidaan vertailla paikallisia kilpailutilanteita eri markkina-alueilla sekä selvittää alueellisia eroja eri liikkeissä asioinneissa tai vaikkapa ostopaikan valintakriteereissä. Toimialan ostavaa tai potentiaalista asiakaskuntaa voidaan tarkastella kohderyhmittäin. Tutkimus porautuu vuoden aikana suurimpien toimialojen tietoihin. Alueellista näkemystä kilpailutilanteista voidaan hyödyntää markkinoinnin alueellisessa optimoinnissa.

Uutta tutkimustietoa on saatavilla seuraavien toimialojen liikkeistä:

  • Autoliikkeet
  • Huonekalu- ja sisustusliikkeet
  • Kodinkoneliikkeet, elektroniikka ja tietotekniikka
  • Optikot
  • Pankit ja vakuutukset
  • Rakentaminen ja remontointi
  • Ruokakaupat
  • Tavaratalot ja kauppakeskukset
  • Urheiluliikkeet
  • Vaatteet