Alueellinen ostokäyttäytyminen

Alueellinen ostokäyttäytymistutkimus on Kärkimedian laaja tutkimus, joka toteutetaan KMT:n tiedonkeruun yhteydessä. Sen avulla päästään kartoittamaan kattavasti eri toimialojen tilannetta valtakunnallisesti, mutta myös vertailemaan  paikallisia kilpailutilanteita eri markkina-alueilla. Tutkimuksessa selvitetään mm. kuluttajien ostoaikeita, ostopaikan valintakriteereitä ja verkko-ostamista eri toimialoilla. Tutkimuksen vastaajamäärä on noin 13 000.

Alueellista näkemystä kilpailutilanteista voidaan hyödyntää myös markkinoinnin alueellisessa optimoinnissa. Kyselyssä kartoitetaan muun muassa:

  • Talouden tai henkilön vuoden aikana tekemiä ostoksia
  • Suunnitelmissa olevia hankintoja
  • Valtakunnallisissa ja alueellisissa liikkeissä asiointia.
  • Ostopaikan valintakriteereitä

Viimeisimmän datan tiedonkeruujakso päättyi kesäkuussa 2022. Uusimmat toimialaraportit ovat nyt hyödynnettävissä. (Valtakunnallinen internetkysely 1.7.2020-30.6.2022, Kantar TNS Oy).

Ole meihin yhteydessä ja sovi aika sinua kiinnostavan toimialan tutkimustulosten esittelylle!

Alueellisen ostokäyttäytymistutkimuksen ladattavat raportit:

Alueel­linen osto­käyt­täy­tymis­tutkimus tavara­taloista – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täyty­mis­tut­ki­mus pankeista – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus auto­liik­keet – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus optik­ko­liik­keistä – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus lää­kä­ri­kes­kuk­sista – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus rauta­kaupoista – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus ruoka­kaupoista – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus vaate­liikkeistä – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus vakuu­tus­yhtiöistä – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus matka­puheli­mista – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus urheilu­liikkeistä – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus kodin­koneet ja elek­tro­niikka – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus huone­kalut ja sisus­tus­liikkeet – lataa tutkimus