Alueellinen ostokäyttäytyminen

Alueellinen Ostokäyttäytymistutkimus on Kärkimedian tutkimus, joka toteutetaan tiivistettynä KMT:n tiedonkeruun yhteydessä. Sen avulla voidaan vertailla paikallisia kilpailutilanteita eri markkina-alueilla sekä selvittää alueellisia eroja eri liikkeissä asioinneissa tai vaikkapa ostopaikan valintakriteereissä. Toimialan ostavaa tai potentiaalista asiakaskuntaa voidaan tarkastella kohderyhmittäin.

Alueellisessa Ostokäyttäytymistutkimuksessa on mukana kaikki isoimmat toimialat. Alueellista näkemystä kilpailutilanteista voidaan hyödyntää myös markkinoinnin alueellisessa optimoinnissa. Kyselyssä kartoitetaan muun muassa:

  • Talouden tai henkilön vuoden aikana tekemiä ostoksia
  • Suunnitelmissa olevia hankintoja
  • Valtakunnallisissa ja alueellisissa liikkeissä asiointia.
  • Ostopaikan valintakriteereitä

Uutta tutkimustietoa on saatavilla seuraavien toimialojen liikkeistä:

Autoliikkeet
Huonekalu- ja sisustusliikkeet
Kodinkoneet, elektroniikka, tietotekniikka
Lääkärikeskukset
Matkapuhelinkaupat
Optikkoliikkeet
Pankit
Rautakaupat
Ruokakaupat
Tavaratalot ja kauppakeskukset
Urheiluliikkeet
Vaateliikkeet
Vakuutusyhtiöt

Ladattavat tutkimukset sanomalehtien lukijoista ja sanomalehtimedian tehosta

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus auto­liik­keet – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus huone­kalut ja sisus­tus­liikkeet – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus kodin­koneet ja elek­tro­niikka – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus lää­kä­ri­kes­kuk­sista – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus matka­puheli­mista – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus optik­ko­liik­keistä – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täyty­mis­tut­ki­mus pankeista – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus rauta­kaupoista – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus ruoka­kaupoista – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­tymis­tutkimus tavara­taloista – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus urheilu­liikkeistä – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus vaate­liikkeistä – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus vakuu­tus­yhtiöistä – lataa tutkimus

Kerron mielelläni lisää

Miia Holm

Insight Strategist
041 540 5664