Huhtikuun parhaat

Huhtikuun printtimainos - Aktia Bank

93% kohderyhmässä muistaa nähneensä mainoksen.

Aktian etusivukampanja saavutti korkean huomioarvon, onnea!  Kampanjalla tavoitettiin suuri joukko uusia asiakkaita ja se aktivoi tehokkaasti kampanjan kohderyhmää.

Lukijat pitivät mainoksen viestiä selkeänä ja se erottui hyvin muusta mainonnasta. Mainoksen yksinkertainen lähestymistapa ja henkilökohtaisen kontaktin tarjoaminen kiinnittivät huomion. Tämä lisäsi kiinnostusta Aktian palveluita kohtaan.

Medioiden määrä 9 / Lukijamäärä 1 260 000 / Peitto markkina-alueella: 41%

  • 71% ilmoitti kiinnostuksen lisääntyneen Aktiaa kohtaan mainoksen perusteella
  • Mainoksen lukuarvo nousi korkealle. 75 % lukijoista perehtyi mainokseen huolellisesti.
  • 50 % kertoi mainoksen vaikuttaneen positiivisesti Aktian mielikuvaan