Monikanava

Tehokas monikanavainen myynnintekijä

Kärkimedian monikanavaisilla ratkaisuilla tavoitat 3,7 miljoonaa sanomalehtimediaa lukevaa kuluttajaa kaikissa kanavissa

Monikanavaiset ratkaisut tarjoavat mainostajalle erinomaisen mediaympäristön, jossa sisältöä luetaan keskittyneesti ja jossa mainos koetaan osaksi sisältöä. Lisäksi mainos molemmissa kanavissa (printti ja digi) toimii tutkitusti tehokkaammin kuin yksikanavainen mainonta.

Monikanavaisen kampanjan hyödyt:

  • Tuo lisää kontakteja
  • Lukijan mahdollisuus nähdä mainos useamman kerran kasvaa
  • Perehtyneisyys mainontaan kasvaa
  • Mainoksen sisältö ymmärretään paremmin
  • Mainontaa pidetään enemmän itselle suunnattuna ja  mielenkiintoisena
  • Aktivoi toimintaan.