Monikanava

Tehokas monikanavainen myynnintekijä

Kärkimedian monikanavaisilla ratkaisuilla tavoitat 3,8 miljoonaa sanomalehtimediaa lukevaa kuluttajaa kaikissa kanavissa

Jopa 1,6 miljoonaa (43 %) lukee sanomalehteään sekä painettuna että digitaalisesti.*

Monikanavaiset ratkaisut tarjoavat mainostajalle erinomaisen mediaympäristön, jossa sisältöä luetaan keskittyneesti ja jossa mainos koetaan osaksi sisältöä. Lisäksi mainos molemmissa kanavissa (printti ja digi) toimii tutkitusti tehokkaammin kuin yksikanavainen mainonta.

*Lähde: KMT 2020

Monikanavaisen kampanjan hyödyt:

  • Tuo lisää kontakteja
  • Lukijan mahdollisuus nähdä mainos useamman kerran kasvaa
  • Perehtyneisyys mainontaan kasvaa
  • Mainoksen sisältö ymmärretään paremmin
  • Mainontaa pidetään enemmän itselle suunnattuna ja  mielenkiintoisena
  • Aktivoi toimintaan.