Lähes 80 % suomalaisista pitää painettuja sanomalehtiä luotetuimpana mediana

Sanomalehtien asema luotetuimpana mediana on vahvistunut entisestään. Tuoreen tutkimuksen mukaan 79 prosenttia suomalaisista pitää painettuja sanomalehtiä luotettavana mediana. Tulos on kuusi prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

IRO Research Oy kysyi suomalaisten mielipiteitä medioiden luotettavuudesta maaliskuussa Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta.

Toiseksi luotetuimpia ovat Ylen televisiokanavat, joita pitää luotettavina 75 prosenttia suomalaisista. Kolmanneksi sijoittuivat Ylen radiokanavat, joita pitää luotettavina 66 prosenttia suomalaisista. Ylen tv-kanavien luotettavuus lisääntyi viisi prosenttiyksikköä ja Ylen radiokanavien kaksi prosenttiyksikköä vuoden takaisesta tutkimuksesta.

Seuraaviksi luotetuimpia ovat sanomalehtien maksulliset digitaaliset palvelut, Ylen digitaaliset palvelut ja sanomalehtien maksuttomat digitaaliset palvelut. Myös näiden digitaalisten palveluiden luotettavuus on noussut edellisvuoden mittauksesta selvästi. Sen sijaan Youtuben, Facebookin, Twitterin ja Instagramin luotettavuudessa ei ole tapahtunut muutoksia. Niitä pitää luotettavina vain 2–4 prosenttia suomalaisista.

Perinteisempien medioiden luotettavuuden nousua selittää se, että vastaajat, jotka eivät vuotta aiemmin yhdistäneet luotettavuutta mihinkään tutkimuksessa mukana olleisiin medioihin, ovat nyt arvioineet useitakin medioita luotettaviksi. Näin ovat toimineet erityisesti nuoret, 18–24-vuotiaat.

”Nykyisessä oikeiden uutisten ja suoranaisten valheuutisten maailmassa on hienoa nähdä, että ammattimainen journalismi ja journalistista etiikkaa noudattavat mediat koetaan entistä luotettavampina. Esimerkiksi 18–34-vuotiaista 80 prosenttia pitää painettuja sanomalehtiä luotettavina, mikä on peräti 13 prosenttiyksikköä korkeampi taso kuin vuotta aiemmin”, iloitsee Sanomalehtien Liiton kuluttaja- ja mediamarkkinoinnin johtaja SirpaKirjonen.

IRO Researchin tutkimuksessa selvitettiin myös suomalaisille tärkeimpiä, hyödyllisimpiä, asiantuntevimpia ja läheisimpiä uutislähteitä. Kaikissa näissä kolmen kärki oli sama kuin luotettavuudessa: painetut sanomalehdet, Ylen televisiokanavat ja Ylen radiokanavat.

18–24-vuotiaille tärkeimmät uutislähteet ovat sanomalehtien digitaaliset palvelut, painetut sanomalehdet, Google ja Facebook. Nuorille läheisimmästä uutisvälineen asemasta kilpailevat tasavahvasti Facebook, Google ja painetut sanomalehdet.

”Tutkimuksen ehkä yllättävin tulos oli, etteivät Youtube, WhatsApp ja Instagram sijoittuneet edes nuorimman ikäryhmän kohdalla lähellekään läheisimpien uutisvälineiden kärkeä. Se kertoo varmaan siitä, että uutisia pidetään journalismin ammattilaisten tuottamana sisältönä”, Kirjonen toteaa.

Lähes neljä viidestä pitää luotettavuutta tärkeänä netissä

Suomalaiset pitävät luotettavuutta tärkeänä ominaisuutena netin sisällöissä. TNS Gallup Oy:n maaliskuussa 2016 tekemän Medioiden mielikuvat 2016 -tutkimuksen mukaan näin ajattelee 77 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista. Tulos on samaa luokkaa kuin tammikuussa 13–15-vuotiaiden keskuudessa tehty tutkimustulos (75 %).

15–79-vuotiaista suomalaisista hieman yli puolet (52 %) ilmoittaa tuntevansa MV-lehden tai Magneettimedian kaltaisia sivustoja. Heistä kahdeksan prosenttia ilmoittaa luottavansa näiden sivustojen sisältöön. Näitä sivustoja käyttää ainakin silloin tällöin 13 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista.

IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus toteutettiin internetissä IRO Research Oy:n valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä läänin mukaan vastaamaan 18 vuotta täyttänyttä suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin 1000. Tiedonkeruuaika oli 14.–21.3.2016. Tulosten virhemarginaali on +/- 3 % -yksikköä.

Netin erikoissivustojen käyttöä ja luotettavuutta tutkittiin Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallupin toteuttamassa mielikuvia koskevassa tutkimuksessa. Tutkimuksen kohderyhmä oli 15–79-vuotiaat suomalaiset ja se toteutettiin TNS Gallup Forum -haastattelupaneelissa. Tutkimus toteutettiin maaliskuussa 2016.