Kärkimedia tutki: Elektroniikka- ja piensisustustuotteiden ostoprosessit eroavat toisistaan

Kärkimedia toteutti Ostoprosessi-kyselyn sanomalehtien lukijayhteisön jäsenille sekä lehtien verkkosivustojen kävijöille joulukuussa 2020. Kyselyssä selvitettiin elektroniikka- ja piensisustustuotteiden ostoprosessin vaiheita tarpeesta ostopaikan valintaan. Vastauksia saatiin yhteensä 4595.

Elektroniikkatuotteen ostoprosessi vaikuttaisi sisältävän sisustustuotteita enemmän rationaalisia elementtejä:

  • Elektroniikkatuotteiden oston yleisimmät syyt olivat, että edellinen tuote meni rikki tai katosi tai haluttiin päivittää tuote uudempaan malliin.
  • Elektroniikkatuotteiden valinnassa nousevat tärkeimmiksi tuotteen ominaisuudet ja niihin liittyen tuotteen saamat hyvät arvostelut.
  • Tietoa tuotteista etsitään etukäteen. Myös kampanjatarjouksilla on suuri merkitys ja sillä, että tuote tuntuu omasta mielestä oikealta.
  • Ostopaikan valinnassa tärkein tekijä on liikkeen tuttuus, mikä korostui erityisesti, kun tarve uudelle tuotteelle on akuutti.
  • Ei-akuutissa tarpeessa tiedonhakua on enemmän, toisaalta silloinkin oikeaan hetkeen osuva tarjouskampanja voi vauhdittaa ostopäätöstä.

Sattumalta myymälään ei eksytä, joten mainonnalla on merkitystä kuluttajan aktivoinnissa oikeaan ostopaikkaan. Säännöllinen näkyminen tekee sekä brändistä että liikkeestä tutun, mikä vaikuttaa sekä tuotteen ostopäätöksessä että ostopaikan valinnassa. Vaikka valtaosa elektroniikkatuotteiden ostoista on tehty kivijalkaliikkeestä, juuri kampanjatarjoukset houkuttelevat verkkoon ja luovat ”ostotarvetta”.

Sisustustuotteen ostoprossissa on mukana enemmän fiilistä verrattuna elektroniikkatuotteen ostamiseen. Tiedonhakua on vähemmän ja neljännes ei ollut hakenut tietoa lainkaan etukäteen.

  • Tuotteen ostopäätökseen vaikuttavat tuotteen ominaisuudet, oma tunne tuotteesta, mieltymys ja tuotteen ulkonäkö.
  • Ulkonäön ja oman tunteen merkitys korostuu nuoremmilla ikäryhmillä ja naisilla.
  • Yli 40-vuotiailla korostuu halu ostaa tietyn brändin tuote.

Sisustuspuolella on monia vahvoja kotimaisia brändejä ja todennäköisesti osa etenkin vanhempien ikäryhmien ostokiinnostuksesta kohdistuu näihin brändeihin. Sisustustuotteita ostetaan enemmän halusta uudistaa kodin sisustusta kuin konkreettisen tarpeen vuoksi. Enemmistö ostoista on tehty kivijalkaliikkeestä ja tärkein ostopaikan valintakriteeri tässäkin on tuttu liike.

Säännöllisellä mainonnalla saadaan yrityksen valikoima ja myymälät pysymään ihmisten mielessä. Kampanjatarjouksilla on tärkeä rooli sisustustuotteen oston vauhdittajana, koska niillä on merkitystä sekä ostotarpeen syntymisessä, tuotteen ostopäätöksessä että ostopaikan valinnassa.

Kysy lisää tutkimuksesta Kärkimedian yhteyshenkilöltäsi tai Kärkimedian Insightista: