Kärkimedialle on myönnetty Suomalaisen työn liiton Avainlippu

Suomalaista palvelua

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Se on arvostettu alkuperämerkki ja brändi, jonka valtaosa suomalaisista tunnistaa heti. Kotimaisen tuotteen tai palvelun valintaa pidetäänkin Suomalaisen työn liiton tutkimusten mukaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

– Kärkimedia edustaa Suomen suurimpia sanomalehtiä. Olemme vuodesta 1995 tarjonneet mainostajille mahdollisuuden ostaa luotettavaa kotimaista uutismediaa keskitetysti yhdestä paikasta. Avainlipun myötä pystymme viestimään mainostajille ja uutismedian lukijoille vielä näkyvämmin Kärkimedian merkityksestä suomalaiselle mediakentälle, Kärkimedian brändijohtaja Kati Mélart sanoo.

Kärkimediaan kuuluu 32 suomalaista sanomalehteä, jotka ovat omien alueidensa näkyviä äänenkannattajia. Kärkimedian uutismediat tavoittavat viikossa 3,8 miljoonaa suomalaista.

Mélart toteaa, että Avainlipun merkitystä Kärkimedian brändille voi rinnastaa mainostamiseen uutismediassa: kun brändi näkyy Kärkimedian medioissa, pidetään brändiä luotettavana. Samaan tapaan Avainlippu kertoo heti, että mainostamalla Kärkimedian uutismedioissa tukee suomalaista työtä, luotettavaa riippumatonta uutistuotantoa ja journalismia.

Kotimaisen median merkitys työllisyydelle on merkittävä

– Kotimaisessa mediassa on paljon puolustettavaa, sillä se vahvistaa demokratiaa ja sananvapautta. Käyttämällä suomalaista mediaa tukee luotettavaa journalismia, ja siinä samalla suomalaista työtä ja riippumatonta uutistuotantoa. Suomessa tehtävä työ on menestyksemme ja hyvinvointimme perusta, toteaa Suomalaisen työn liiton toimitusjohtaja Katri Viippola Kotimainen media -kampanjan sivuilla suomalaisen median merkityksestä.

Kärkimedian kampanjassa ovat mukana Suomalaisen työn liiton lisäksi Suomen Journalistiliitto ja Uutismedian Liitto.

Viippolan mukaan mainosrahojen käytön yhteydessä puhutaan aina myös media-alan isosta roolista työllistäjänä ja toisaalta median merkityksestä suomalaisen työn ja yritysten sekä tuotteiden esille nostajana.

– Toivomme, että yhä useampi tunnistaa vastuullisuusnäkökulman myös yhteistyökumppaneiden valinnassa. Haluammekin kutitella median käyttäjiä ja mediatilan ostajia pohtimaan mihin ne omat mainoseurot päätyvät, ja millaista toimintaa mainosrahoilla tuetaan, Viippola sanoo.

Suomalaista palvelua, Avainlippu myönnetään myös palveluyritykselle

Vuodesta 1995 Avainlipun on voinut saada tuotteiden lisäksi myös suomalaiselle yksilöidylle ja nimetylle palvelulle. Palveluprosessin tuotannon tulee tapahtua Suomessa ja palvelun kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Palveluissa tärkein kustannustekijä on työvoima ja täten Avainlippu-palveluiden kotimaisuusaste onkin yleensä 100 % tai lähellä sitä. Merkin saamisen edellytyksenä on, että palveluyritys on kotimaisessa omistuksessa ja pääkonttori on Suomessa.

Tutustu Kärkimediaan Avainlipun sinivalkoinenvalinta-sivulla!

Suomalaisen työn liitto

  • Vuonna 1912 perustettu puolueeton, työmarkkinajärjestöistä riippumaton ja voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka omistavat sen jäsenet.
  • Keskeinen tehtävä on kannustaa kuluttajia ja päättäjiä valitsemaan työtä Suomeen.
  • Hallinnoi Avainlippu-, Design From Finland- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkkejä.
  • Avainlippua kantaa noin 7000 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua.