Sanomalehteä luetaan aktiivisesti myös kesällä

Kärkimedia tutki sanomalehtien lukijoiden median käyttöä ja kesänviettosuunnitelmia.

Kolme neljästä lukijasta viettää sanomalehden parissa kesällä enemmän tai yhtä paljon aikaa kuin yleensä. Radiota kuunnellaan kesällä enemmän, televisiota katsotaan vähemmän. Sanomalehden lukutapa muuttuu vain vähän kesällä. Painetun sanomalehden lukeminen vähenee, tabletilla ja matkapuhelimella lukeminen lisääntyy hieman. 90 % lukee sanomalehteä jollakin laitteella kesällä, 89 % muina vuodenaikoina.

Ulkomaille suunnittelee matkaavansa 30% suomalaisista. Kotimaan matkailu ja mökkeily ovat suosittuja ajanviettotapoja tänä kesänä.  Epävarmoja on melko paljon.

  • 57 % käyttää kesällä enemmän rahaa kuin muina vuodenaikoina.
  • 76 % käy kesällä aktiivisemmin tapahtumissa kuin muina vuodenaikoina.
  • 93 %:lla vapaa-ajan vietto painottuu kesällä ulkoilmaelämään.
  • 81 % tekee kesällä asioita spontaanimmin ja enemmän kuin muina vuodenaikoina.
  • 34 % lukee useaa sanomalehteä kesällä.

Tutkimuksessa kartoitettiin painetun sanomalehden ja lehtien digitaalisen sisällön lukemista ja lukutapaa kesällä sekä lukijoiden kesäsuunnitelmia.

Tiedonkeruu 19.4. – 25.4.2022.

Vastaajat edustavat sanomalehtimedian käyttäjiä:

  • Kokonaisvastaajamäärä 3855
  • Lehtien lukijayhteisöstä 2314
  • Sanomalehtien verkkosivuilta 1541

Tutkimuksen lukijayhteisöstä kerätyt tulokset on painotettu vastaamaan painetun sanomalehden lukijoita (KMT 2021).

Lataa tästä tietoa Kärkimedialehtien lukijoiden median käytöstä ja kesänvietosta

Kysy lisää  Insight Strategist Marja-Leena Harjulta

p. 040 769 7919 / marja-leena.harju@karkimedia.fi