Nordea luottaa markkinoinnissa sanomalehteen

Nordean henkilöasiakkaiden (B2C) markkinoinnista vastaava Hans Timola haluaa kannustaa kaikkia markkinoijia tutustumaan sanomalehtimedian toimivuuteen.  

”Sanomalehti mediaympäristönä on rauhallinen ja sen faktapitoista rauhoittavaa vaikutusta kuluttajiin tarvitaan suuressa määrin näinä aikoina.
Sanomalehden vahvuudet ovat ehdottomasti sekä tiedon luotettavuus ja ajankohtaisuus että erinomainen peitto markkina-alueella.

On ollut ilo nähdä viime vuosina lehtitalojen digitaalisten palvelujen tuotteistamista perinteisen printin rinnalla. Haluankin nostaa, että printti ei ole kuollut, ainakaan Suomessa. Kannustan kaikkia mainostajia tutkimaan printin toimivuutta, koska niistä lasketut kontaktihinnat voivat yllättää hartaammankin digi-uskovan.

Kun aloitamme monimediallisesti ison aktiviteetin, sanomalehden rooli on tavoittaa suomalaiset kohderyhmään kuuluvat mahdollisimman laajasti valtakunnallisesti heti lanseerauksen yhteydessä.
Mainitsemisen arvoista on myös se, että tukeaksemme valtakunnallista palveluverkostoamme, olemme juuri aloittaneet paikallismainontaa koskevan projektin, jossa tutkimme mm. sitä, miten hyödynnämme sanomalehtiä paikallisesti parhaalla mahdollisella tavalla”, kertoo Hans Timola.