Sanomalehden rooli korostuu poikkeustilanteessa

Tiedonhalu korostuu ja poikkeusaika on lisännyt luotettavan ja totuudenmukaisen tiedon tarvetta. Epävarmoina aikoina tarve ajantasaiselle  ja taustoitetulle tiedolle on suuri. Tämä on sitä, mitä Kärkimedian 31 kotimaista uutismediaa tarjoavat.

Sanomalehteä luetaan nyt enemmän niin painettuna kuin digitaalisena ja sanomalehtimedian parissa vietettävä aika kasvaa.

  • Kärkimedian Lukijayhteisön mittauksessa viikolla 13 kysyimme suomalaisilta onko sanomalehden lukemiseen käytetty aika muuttunut viimeisen viikon aikana. Tulosten mukaan 30% lukee painetttua sanomalehteä enemmän kuin yleensä. 51% lukee painettua tai digitaalista sanomalehteä enemmän kuin yleensä.
  • Kärkimedian uutissivustojen kävijämäärät kasvavat voimakkaasti. Viikoilla 14-15 Kärkimedian uutissivustojen kävijämäärät kasvoivat keskimäärin +94 % ja uusia kävijöitä oli sivustoilla keskimäärin +101 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.  Poikkeusaikana sanomalehtimedian digitaalisten palveluiden merkistys korostuu. Kotona vietetyn ajan selkeä lisääntyminen näkyy kasvavana mediankulutuksena.

Keskihuomioarvo on noussut 10 prosenttiyksikköä.  Sanomalehtimainontaa huomataan nyt entistäkin paremmin.

  • 9.3. lähtien huomioarvojen keskiarvo Kärkimedian lehdissä on noussut reilusti  67 % -> 77%. Kun aikaa vietetään medioidemme parissa enemmän ja tavoittavuus kasvaa, myös mainonnan huomaaminen korostuu. Kampanjat tavoittavat yhä useampia silmäpareja.

Myös brändi kaipaa turvaa – Mainostajan brändi on aina turvallisessa ympäristössä sanomalehtimediassa. Vastuullisessa kotimaisessa mediassa.

  • Jopa 75 % suomalaisista pitää sanomalehtiä luotettavimpana mediana. Tässä hetkeesä median ja sen tuottaman sisällön luotettavuuden merkitys mainostajan viestille on korostuneen tärkeä. Kärkimedia tarjoaa mainostajalle luotettavan, uskottavan ja bränditurvallisen mediaympäristön.

Kiinnitä huomio viestin sävyyn!

Kuluttajat toivovat mainostajien kiinnittävän huomiota viestien sisältöön sekä vastuulliseen viestintään. Brändeiltä odotetaan rauhoittavaa, positiivista näkökulmaa ja brändin arvojen viestimistä.

  • Brändin tulisi viestiä itselleen sopivalla tyylillä ja viranomaisohjeistuksia tukien, mutta ei liian vakavasti.
  • Kuluttajat myös hakevat konkreettisia todisteita, että yritykset toimivat sosiaalisen vastuun edellyttämällä tavalla.

Miksi mainostaminen taantumassa kannattaa?

Useiden tutkimusten mukaan mainostajat, jotka säilyttivät markkinointibudjettinsa samalla tasolla tai kasvattivat sitä, kasvattivat markkinaosuuksiaan ja myyntiään taantuman aikana ja sen jälkeen.

  • Mahdollisuus erottautua, kun vähemmän hälyä
  • Mahdollisuus kasvattaa markkinaosuutta jatkuvan näkyvyyden kautta
  • Mahdollisuus brändille viestiä vakaudesta vaikeina aikoina
  • Mahdollisuus vastata ajankohtaisiin haasteisiin ja vahvistaa brändin mielikuvaa

Olethan meihin yhteydessä, kun pohdit miten viestiä ja tavoittaa suomalaiset  tässä poikkeuksellisessa hetkessä. Me autamme, mietitään yhdessä oikeat ratkaisut!