Sanomalehtimainosten huomioarvot korkealla tasolla

Kärkimedia tavoittaa suomalaiset tehokkaasti, painetuilla sanomalehdillä jopa 2,1 miljoonaa suomalaista joka päivä.

Kärkimedia tutkii Printtimainonnan vaikuttavuus – tutkimuksella, miten lukijat ovat ottaneet vastaan sanomalehtimainoksen. Kärkimedia-yhteisö koostuu 21 lehtikohtaisesta lukijayhteisöstä, joissa on mukana yli 10 000 lukijaa. Kärkimedia tutkii vuosittain noin 80 printtimainosta eri toimialoilta. Tutkimuksissa kysytään sanomalehtien lukijoiden näkemyksiä mainonnan sisällöstä ja luovasta toteutuksesta.

Tutkimustulosten avulla löydetään ne mainonnan elementit, joilla rakennetaan brändiä tai saadaan aikaan toimintaa. Näin mainontaa voidaan ohjata vastaamaan kuluttajan ja mainostajan tarpeita entistä paremmin. Joka kuukausi nostamme esille kuukauden parhaan mainoksen.

Sanomalehtimainokset huomataan vuodesta toiseen erittäin hyvin. Kärkimedia-lehtien printtimainosten keskimääräinen huomioarvo 72%.

50-60 % huomioarvosta voidaan selittää mainoskoolla. Mainostajan tunnettuus ja tunnistettavuus ovat myös tärkeitä tekijöitä. Mainoksen koon lisäksi huomioarvoon vaikuttaa lehden koko, pienemmässä lehdessä pienemmätkin koot erottuvat hyvin. Mainontaa huomataan tasaisesti jokaisena viikonpäivänä, viikonpäivällä ei ole juurikaan vaikutusta mainonnan huomaamisen kannalta.

Keskimääräistä paremmat huomioarvot saavat suuret mainoskoot, tunnetut mainostajat, tunnistettava mainonnan linja, mainoksen hyödyllisyys kuluttajalle , laaja kohderyhmä sekä selkeä viesti.

Mainonta painetussa sanomalehdessä aktivoi tehokkaasti

  • 57% on mennyt mainoksen perusteella mainostavan yrityksen verkkosivuille tai verkkokauppaan.
  • 52% on ostanut tuotteen mainoksen perusteella.
  • 50% on lähtenyt mainoksen perusteella ostoksille.

Printtimainonta kiinnostaa suomalaisia

  • 76 % kertoo seuraavansa mainontaa sanomaalehdessä, kun on tarve ostaa jotakin.
  • 63% haluaa nähdä itselleen mieluisten tuotemerkkien mainontaa.
  • 55 % mielestä mainokset herättävät kiinnostuksen tuotetta kohtaan.
  • 53% mielestä usein näkyvät mainostajat jäävät mieleen ja tuntuvat tutuilta.
Muista nämä kun suunnittelet toimivaa printtimainontaa:

1. Herätä huomio nopeasti

Mainoksen täytyy erottua, jotta sitä pysähdytään katsomaan. Huomio pitää herättää parissa sekunnissa.

2. Satsaa otsikkoon

Jos otsikko ei puhuttele, mainos ohitetaan.

3. Tunne kohdeyleisösi

Mieti, kenelle mainos tehdään. Valitse viesti vastaanottajan mukaan ja mieti hetkeä, jolloin vastaanottaja sen kohtaa.

4. Ansaitse aika

Mainoshäly kasvaa koko ajan, ihminen joutuu päivittäin tekemisiin tuhansien viestien kanssa. Mainoksen pitää ansaita aika, joka sen parissa vietetään.

5. Luo miellyttävä mielikuva

Positiivisuus myy kielteisyyttä paremmin. Herätä siis myönteisiä tunteita.

6. Kiteytä viesti

Mitä mainoksella halutaan sanoa? Miten asiakas hyötyy tuotteesta tai palvelusta? Mikä ongelma voidaan ratkaista? Yksinkertainen viesti menee parhaiten perille.

7. Tuo mainostaja esiin

Mainoksesta ei ole hyötyä, jos mainostaja ei erotu mainoksesta nopeasti. Logo ja muut brändielementit selkeästi esille. Mainonnan yhtenäinen linja pidemmällä aikavälillä helpottaa tunnistamista.

Lataa tästä tietoa mainonnan huomaamisesta Kärkimedian sanomalehdissä

Kysy lisää Insight Strategist  Miia Holmilta

p. 041 540 5664 / miia.holm@karkimedia.fi