Esperi Care

Tavoite

Natiivikampanjan tavoitteena oli kasvattaa positiivista mielikuvaa Esperistä yrityksenä ja mielenkiintoisena työnantajana

Tavoitteena oli mahdollisimman laaja peitto Suomessa, erityisesti alalla työskentelevien joukossa. Lisäksi potentiaalisissa työnhakijoissa haluttiin herättää kiinnostusta.

Natiivimainonta antoi mahdollisuuden esitellä monipuolisesti Esperin laajaa palveluiden tarjontaa ja nostaa hoiva-alaa positiivisessa valossa esille luotettavassa uutismediaympäristössä.

Ratkaisu

Natiiviartikkeli on tehokas ja uskottava tapa tuottaa kiinnostavaa sisältöä lukijoille jour­na­lis­ti­sin keinoin, osa­na Kärkimedian lehtien uu­tis­si­säl­töä

  • Diginatiiviartikkeli sekä 1/2 sivun mainos painetussa lehdessä

Tutkimusten mukaan natiivimainonnalla on keskimääräistä positiivisemmat vaikutukset brändimielikuvaan. Siitä pidetään, se koetaan muuta digimainontaa kiinnostavampana, tietoantavampana ja erottuvampana.

Natiivimainonta

Tulokset

Kampanja kasvatti reilusti kiinnostusta!

  • Kiinnostuksen lisääntyminen kohderyhmässä 90%.
  • 57% kohderyhmässä ilmoitti mielikuvan Esperistä parantuneen.
  • Mainos puhutteli ja kiinnosti lukijoita, peräti 70% kohderyhmässä tutustui huolellisesti mainoksen sisältöön.
  • Digiartikkelin keskimääräinen lukuaika 01:11 min.

Mainos herätti erittäin paljon kiinnostusta sekä kohderyhmän että hoitoalan työntekijöiden tai alasta kiinnostuneiden keskuudessa. He pitivät mainosta tietoa antavana ja hyödyllisenä.

Sekä kohderyhmä että hoitoalan työntekijät tai alasta kiinnostuneet aktivoituivat tehokkaasti lisätiedon hakuun.

Kampanjalla myös tavoitettiin erittäin hyvin kohderyhmään kuuluvat. Huomioarvo painetussa lehdessä oli 77%.

 

Jopa 90% kohderyhmästämme ilmoitti, että kiinnostus Esperiä kohtaan lisääntyi.
Myös vierailut verkkosivullamme kasvoivat huomattavasti, eli kohderyhmämme aktivoitui todella hyvin.
Onnistuimme herättämään reilusti kiinnostusta kohderyhmäämme kuuluvissa.
Mittauksissamme Esperin maine parani kampanjamme ansiosta.
Tästä on hyvä jatkaa menestyksekästä yhteistyötä Kärkimedian kanssa.

Jari Nurisalo
Myynti- ja markkinointijohtaja
Esperi Care Oy