Nordea

Tavoite

Varallisuudenhoito tutuksi

Kampanjan tavoitteena oli varallisuudenhoidon vaihtoehdon esille tuominen suomalaisille, lisätä top-of-mindiä sekä läsnäoloa ihmisten arjessa valtakunnallisesti. Kohderyhmänä olivat potentiaaliset Premium asiakkaat eli suomalaiset, jotka kokevat varallisuudenhoidon tärkeänä elämässään ja joilla sijoitettavaa varallisuutta kertynyt jo 80 000 euroa tai enemmän.

Ratkaisu

Kohderyhmän tehokkaasti tavoittava monikanavainen Kärkimedia-kampanja

Kampanja toteutettiin monikanavaisesti. Mukana oli:

  • 3 kelluvaa kierrosta 21 sanomalehdessä, ½ sivu. 
  • Paraatipaikka ja Mobiiliparaati 2 viikkoa KM-verkostossa. 

Sanomalehtikampanjan peitto: 83 % valtakunnallisesti ja 87 % markkina-alueella.

(kohderyhmässä 50+ vuotiaat, talouden bruttotulot yli 75 000 €/v)

 

 

Tulokset

Tunnettuus nousi 97 prosenttiin!

  • Verkkokampanja tavoitti  950 000 suomalaista. 
  • Sanomalehtikampanja  2 500 000 12+v suomalaista.
  • Erityisen hyvin tavoitettiin kampanjan kohderyhmä.

Premium Bankingin tunnettuus nousi kampanjan aikana ja nosti samalla Nordean varallisuudenhoidon palvelujen, Nordea Premium- ja Private Banking, tunnettuuden 97 prosenttiin. 

Samalla kiinnostus palvelua kohtaan lisääntyi merkittävästi. Yhteydenotot asiakaspalveluun kasvoivat 150 %  ja vierailut verkkosivulle yli kymmenkertaistuivat. 

Kampanja onnistui aktivoimaan tavoitteiden mukaisesti ja rakensi samalla mielikuvaa haluttuun suuntaan tavoitellussa kohderyhmässä.

Sanomalehti oli kampanjassa mukana mm. seuraavien syiden takia:

  • Sanomalehden kautta on mahdollista olla aidosti läsnä kuluttajan arjessa
  • Mielikuvan vahvistaminen sanomalehtikampanjan kautta on kokemuksemme mukaan tehokasta
  • Paikallisuus, jokainen lehti on omalla alueellaan merkittävä paikallinen vaikuttaja ja tavoittaa oman alueensa väestön tehokkaasti
  • Sanomalehden lukijat ovat sitoutuneita tilaamaansa lehteen ja mm. se, että 70% lukijoista lukee lehden joka päivä, tuo varmuutta myös kampanjoinnin näkökulmasta. Kun kampanja on päällä, voi turvallisesti luottaa, että myös lukijat ovat läsnä.
  • Verkkomedia aktivoi paikallisten lehtien verkkosivuilla Premiumin kohdesivulle nordea.fi:llä.

 

Printtiä ei mielestäni sovi unohtaa, koska sille on oma kohdeyleisönsä. Printtiä tulisi sekä haastaa että tutkia ja lisäksi seurata sen tuloksia. Tässä kokonaisuudessa päädyttiin tekemään printin ja digin yhdistelmä, mutta ei digi edellä, vaan printti edellä.

Lisäksi esimerkiksi toiston tutkiminen lopputulokseen eri tutkimusten avulla antoi eväitä ymmärtää paremmin printin tehokkuutta sekä kirkasti sekä vahvisti ymmärrystä kuinka jatkaa tästä eteenpäin. Nyt tiedämme taas enemmän miten tehdä kokonaisvaltaisesti tehokas kampanja sanomalehtimediassa.

Hans Timola, Senior Segment Marketing Manager, Nordea