Joulukuun parhaat

Kuukauden printtimainos - Saarioinen

95% kohderyhmässä muistaa nähneensä mainoksen.

Saarioisten perinteinen ja tunnelmallinen monikanavainen joulumainos on sanomalehtien lukijoiden mieleen. Jo kolmatta kertaa peräkkäin se oli joulukuun huomatuin mainos, onnea!

Mainoksen huomioarvo oli jälleen erinomainen. Mainos onnistui myös vaikuttavuudessa ja kasvatti huomattavasti positiivista mielikuvaa Saarioisesta. Mainos tuki ja vahvisti brändimielikuvaa, aktivoi ja lisäsi merkittävästi kiinnostusta Saarioisten tuotteita kohtaan. Lukijat pitivät mainosta jouluisena ja ajankohtaisena, Saarioisten brändiä tukevana sekä imagollisesti sekä kaupallisesti. Mainonnan monikanavaisuus paransi mainonnan vaikuttavuutta.

  • 86% ilmoitti kiinnostuksen lisääntyneen Saarioisten tuotteita kohtaan
  • 48% ilmoitti aikovansa ostaa mainostettuja Saarioisten tuotteita
  • Mainokseen perehdyttiin huolellisesti. Sen lukuarvo oli korkea 74%