Tammikuun parhaat

Kuukauden printtimainos - Toyota

87% kohderyhmässä muistaa nähneensä mainoksen.

Toyotan tyylikäs 4-sivuinen Fyra ilmoituskokonaisuus peräkkäisinä kokosivuina aktivoi tehokkaasti kampanjan kohderyhmää. 

Ilmoituskokonaisuus huomattiin hyvin ja sitä pidettiin kiinnostavana sekä tietoa antavana. Toyota tunnetaan lukijoiden keskuudessa hyvin ja mainoksen ulkoasua pidettiin tyylikkäänä, modernina ja virtaviivaisena. Mainos myös vahvisti myönteistä brändimielikuvaa Toyotasta.

Medioiden määrä 19 / Lukijamäärä 1 837 000 / Peitto markkina-alueella 45%

  • 80% kohderyhmässä kertoi kiinnostuksen lisääntyneen mainoksen perusteella
  • Mainokseen tutustuttiin huolellisesti. Lukuarvo oli 73%
  • 62% ilmoitti mainoksen vaikuttaneen myönteisesti Toyotan mielikuvaan