Näin suomalaiset käyttävät sanomalehtimediaa

Kärkimedia Lukemistutkimus 2022 on juuri valmistunut! Me tutkimme kesä-heinäkuussa 2022 Kärkimedialehtien painetun lehden, verkkosivustojen tai sovelluksen ja digitaalisen näköislehden lukemista arkisin ja viikonloppuisin. Selvitimme lehtien lukuajankohtaa, lukuaikaa ja eri osioiden lukemista.Digitaalisen sisällön osalta selvitettiin myös lukemisuseutta, käytettyä lukulaitetta sekä lukemistilanteita.

Tutkimuksen vastaajat (N=2 252) rekrytoitiin 21 Kärkimedialehden lukijapaneelista ja verkkosivuilta, ja he edustavat Kärkimedialehtien lukijoita. Tutkimusaineisto on painotettu vastaamaan tutkimuksessa olevien lehtien lukijoita iän (15-39v / 40+v) ja sukupuolen mukaan (KMT2021 kokonaistavoittavuus).

Kärkimedian medioita seurataan hyvin monikanavaisesti

 • Verkkosivuilla on eniten lukijoita, 69% lukee sivustoa tai sovellusta.
 • Lehden lukee painettuna 48% ja digitaalisena näköislehtenä 32%.
 • Mainoksella painetussa lehdessä tavoittaa 66% lukijoista.
 • Lehden lukeminen eri muodoissa on enemmän sääntö kuin poikkeus.
 • Printti ja digi täydentävät toisiaan. Lehden lukee vain painettuna 14%.
 • Nuoremmat lukevat yleisimmin verkkosivuja ja sovellusta, vanhemmat painettua lehteä.

Painetulla ja digitaalisella sanomalehdellä on omat ihailijansa

 • Painetun lehden lukeminen aamulla on tapa, joka aloittaa päivän mukavasti. Lehden digitaalinen sisältö on aina saatavilla, ja tuoreimmat uutiset löytyvät lehden verkkosivuilta. Näköislehti puolestaan muodostaan valmiiksi mietityn kokonaisuuden mainoksineen kaikkineen.

Lehteä luetaan arkena ja viikonloppuna

 • Viikonloppuisin lehden parissa vietetään keskimäärin enemmän aikaa kuin arkena.
 • Arjen ja viikonlopun lukurytmi eroaa toisistaan. Kun arkisin lehti luetaan yleisimmin ennen klo 9.00, viikonloppuisin lukeminen on yleisintä klo 9.00-12.00 välillä.

Painetun lehden ja näköislehden lukeminen on hyvin samanlaista ja eroaa verkkosivujen lukemisesta

 • Painetun lehden ja näköislehden lukeminen painottuu aamuun ja aamiaishetkeen, ja iso osa lukijoista lukee lehden kerralla. Näköislehti luetaan yhtä yleisesti matkapuhelimella tai tietokoneella. Myös tabletilla lukevia on lähes yhtä paljon.
 • Verkkosivuja puolestaan luetaan useita kertoja päivässä, erilaisissa tilanteissa tasaisesti pitkin päivää. Yleisimmin käytetty lukulaite on puhelin.

Lehden yleisimmin luetut osiot ovat kotimaa, paikallisuutiset ja ulkomaan uutiset

 • Osioiden lukemisen suhteen on eroja iän ja sukupuolen mukaan.
 • Kärkimedialehtien vahvuus ovat paikallisuutiset, joita pidetään tärkeinä ja jotka erilaistavat oman lehden muista lehdistä ja medioista.

Kysy lisää Kärkimedian insightista Marja Leena-Harjulta!

marja-leena.harju@karkimedia.fi p.040 769 7919

Tutkimusraportin voit ladata täältä