Säästöpankin 200-vuotiskampanjassa etsittiin ensimmäisen asiakkaan Hedvig Nyströmin jälkeläisiä

Säästöpankin tarina sai alkunsa vuonna 1822 John Julinin perustaessa Säästöpankin Turkuun. Hänen ensimmäinen asiakkaansa oli piikatyttö Hedvig Nyström, aikansa moderni, työssäkäyvä, nuori nainen. Hän tahtoi panostaa tulevaisuuteensa laittamalla rahansa säästöön. Hedvig talletti pankkiin kuusi ruplaa – nykyrahassa noin 40 euroa.

Kun lähdimme suunnittelemaan kampanjaa, otimme vahvasti meidän pankkilaiset mukaan – jossain vaiheessa ideointia meillä oli 30 pankkilaista eri puolelta Suomea. Mainostoimistomme Folk liidasi suunnittelua. Ennen lopullisia päätöksiä ja valintoja halusimme kuulla asiakkaiden mielipiteitä. Teimme muutamat ryhmähaastattelut, joissa testasimme neljä erilaista kampanjaideaa. Sieltä valikoitui ja sittemmin jalostui tarina Säästöpankin ensimmäisestä asiakkaasta – Hedvig Nyströmistä.

Markkinointi- ja viestintäjohtaja Laine Spelmann
Säästöpankkiryhmä

Me haimme laajaa tavoittavuutta ja näkyvyyttä koko Suomen alueelta 200-vuotiskampanjallemme. Siksi valitsimmekin kampanjaan mukaan Kärkimedian sanomalehdet. Meille median luotettavuudella ja paikallisuudella on suuri merkitys.  Säästöpankilla on vahva rooli maakunnissa ja Kärkimedian avulla saimmekin tehokkaasti alueellista kattavuutta. Olemme vanhin pankkiryhmä Suomessa ja tahdoimme tuoda tämän ihmisten tietoon. Kampanja toimi hienosti, olimme hyvin tyytyväisiä!

Markkinointipäällikkö Anna Kemppinen
Säästöpankkiryhmä

Kampanjan tavoitteet

Huomion herättäminen. Tunnettuuden kasvattaminen kaikissa kohderyhmissä laajasti Suomessa.

Välittää viestiä siitä, että Säästöpankki on pankki, jolla on aate. Emme ole liikepankki, joka hakee vain maksimaalista voittoa osakkeenomistajillemme. Tahdomme mahdollistaa asiakkaillemme paremman elämän!

Tunnettuuden kasvu – Säästöpankki on ja elää tässä ajassa.

Kampanjaratkaisu

200-vuotiskampanjan tavoitteena oli puhutella ja tavoittaa suomalaisia laajasti.

Kampanja toteutettiin monikanavaisena, mukaan valittiin näyttävimmät mainospaikat ja isoimmat mainoskoot.

15 Kärkimedian sanomalehdessä printissä ja digissä kokosivut!

Aamulehti, Helsingin Sanomat,  Etelä-Suomen Sanomat, Hufvudstadsbladet, Hämeen Sanomat, Ilkka-Pohjalainen, Kaleva, Keskisuomalainen, Kymen Sanomat, Lapin Kansa, Savon Sanomat, Syd-Österbotten, Turun Sanomat, Uusimaa, Vasabladet ja Österbottens Tidning.


Auli Viippola,
Client Director,
Dagmar Oy

dagmar-logo

Sanomalehtien etusivut ovat kiistatta hyvä keino herättää huomiota ja tavoittaa laajasti 40+ -kohderyhmä. Hyvät tulokset myös puhuivat onnistumisen puolesta: tilattu sanomalehti on luotettava, uskottava media ja sitä kautta myös mediaympäristönä tavoitteitamme tukeva. Viestin läpimenon varmistamiseksi ja huomioarvon varmistamiseksi kampanjassa käytettiin sekä kohdennettavia medioita että laajan kohderyhmän tavoittavia massamedioita.

Kampanja lukuina

Printtimainonnan ja verkkomainonnan vaikuttavuus

1 768 600

muisti nähneensä mainoksen

Noin 1,9 miljoonaa suomalaista maksaa kiinteistöveroa.

 

653 026

mielestä brändimielikuva vahvistui.

Helsingissä on lähes sama määrä asukkaita.

711 134

kiinnostus mainostettua tuotetta / palvelua kohtaan lisääntyi

Suunnilleen yhtä moni suomalainen suuntaan kotimaan lomamatkallaan Lappiin.

128 078

aktivoitui mainoksen perusteella.

Saman verran on asennettu vuoden aikana lämpöpumppuja suomalaisiin koteihin.

Kampanja lukuina | Printti

Lukijamäärä (KMT 2021) 1 705 000

1 500 400

muisti nähneensä mainoksen

600 160

mielestä brändimielikuva vahvistui

660 176

kiinnostus mainostettua tuotetta/palvelua kohtaan lisääntyi

120 032

aktivoitui mainoksen perusteella

Kampanja lukuina | Digi

Digin kontaktit 447 000

268 200

muisti nähneensä mainoksen

34 866

mielestä brändimielikuva vahvistui

50 958

kiinnostus mainostettua tuotetta/palvelua kohtaan lisääntyi

8 046

aktivoitui mainoksen perusteella

Kampanjan toimi tehokkaasti, Hedda löytyi!

Säästöpankin näyttävä kampanja Kärkimedian sanomalehdissä, printissä ja digissä, huomattiin ja luettiin erinomaisesti. Mainos myös aktivoi tehokkaasti hakemaan lisätietoa tai vierailemaan kotisivuilla

Mainos erottui selkeästi muusta mainonnasta, ja se herätti tunteita. Kiinnostavana pidettyyn mainoksen viestiin ja sisältöön tutustuttiin huolella ja mainoksen lukuarvo nousikin korkealle. Mainos myös aktivoi tehokkaasti hakemaan lisätietoa tai vierailemaan kotisivuilla.

Todennäköisesti Säästöpankin etsimä Hedvig Nyström oli vuonna 1783 Inkoossa syntynyt “Hedda”, joka oli Gustaf Gefrinin piikatyttö. Kun hän teki ensimmäisen talletuksensa Säästöpankkiin vuonna 1823, hän asui Turussa Brahenkadulla. Hän kuoli Turussa naimattomana ja lapsettomana vuonna 1857. Koska käytössämme ei ole tositteita tuolta ajalta, emme saa koskaan varmuutta oliko Hedda etsimämme Hedvig Nyström.

Säästöpankki sai monia yhteydenottoja niin Hedvigin verisukulaisilta kuin sielun sukulaisilta – suomalaisilta, jotka uskovat säästämiseen ja Säästöpankin aatteeseen.

Valokuva: Museovirasto, finna.fi

Kärkimedia tavoittaa viikossa 3 miljoonaa suomalaista päivässä!

Kärkimedia on 32 oman alueensa suurimman sanomalehden yhdessä omistama myynti- ja markkinointiorganisaatio. Me tarjoamme  valtakunnalliset ja osavaltakunnalliset sanomalehtimediaratkaisut yhdeltä luukulta, printtinä ja diginä.

Palveluumme kuuluu automatisoitu ostaminen ja aineiston toimitus kaikkiin Kärkimedialehtiin ja digialustoihin. Myös kampanjoiden kokonaistehokkuuden mittaaminen ja analysointi on merkittävä osa tekemistämme.

Keskittäminen Kärkimediaan on kustannustehokasta!

Ota yhteyttä