Toisto ja monikanavaisuuden teho

Onko tavoitteenasi tunnettuuden kasvattaminen, tuotelanseeraus, jo vakiintuneen tuotteen olemassaolosta muistuttaminen,
mielikuvan muuttaminen vai kenties kaupan kasvattaminen tietyn tarjouskampanjan ajan?

Kampanjan tavoittavuus (peitto-%) kasvaa, kun mainoskierroksia lisätään. Mahdollisuus nähdä mainos (OTS) kasvaa lähes samassa suhteessa. Etenkin uusilla brändeillä tai uusilla tuotteilla tarvitaan useampi kerta, ennen kuin viesti menee perille.

Printin toistotutkimus

Kärkimedian printin toistotutkimuksella selvitämme, miten mainonnan huomaaminen kerran vs. useamman kerran vaikuttaa muun muassa mainostajan tunnettuuteen, kiinnostuksen lisääntymiseen, mielikuviin ja mainoksesta aktivoitumiseen. Tutkimme kampanjoita, joissa on vähintään 3 mainoskierrosta.

Digin toistotutkimus

Digin toistotutkimus (frekvenssitutkimus) selvittää, miten mainonnalle altistuminen useampaan kertaan vaikuttaa mainonnan huomaamiseen, mainostajan tunnettuuteen, mielikuviin ja aktivoitumiseen. Tutkimusmallissa vertaillaan tuloksia altistumiskertojen mukaan (esim. mainonnalle 1-2 kertaa altistuneet vs. mainonnalle 3-5 kertaa altistuneet vastaajat).

Monikanavatutkimus

1,6 miljoonaa suomalaista lukee sanomalehteään sekä painettuna että digitaalisesti. Monikanavakampanjassa mahdollisuus nähdä mainos useamman kerran (OTS) kasvaa. Mainoksen sisältö ymmärretään paremmin, kun se on huomattu monessa kanavassa. Useamman kerran nähty mainonta koetaan itselle tarkoitetuksi, sitä pidetään mielenkiintoisena ja hyödyllisenä. Monikanavaisuus aktivoi tutkitusti myös toimintaan.

Monikanavaisuuden vaikuttavuus – tutkimus kertoo, miten printti- ja digimainos yhdessä vaikuttavat, millaiset ovat tulokset verrattuna siihen, jos mainos olisi vain yhdessä kanavassa. Miten huomaaminen kahdessa tai useammassa kanavassa vaikuttaa mainostajan tunnettuuteen, kiinnostuksen lisääntymiseen, brändimielikuviin tai aktivointiin? Millaiset ovat eri kanavien roolit kampanjoissa?