Myyntiehdot

Myyntiehdot

Display-kampanjoissa noudatetaan Kärkimedian perusmyyntiehtojen lisäksi display-kampanjan omia myyntiehtoja. Ostaessaan mainostilaa Kärkimedialta, mainostaja sitoutuu noudattamaan näitä myyntiehtoja sekä osapuolten/median kulloinkin sopimia erityisehtoja.

Display-kampanjan tulee sisältää vähintään kolme mediaa kahdelta eri markkina-alueelta.

Eri display-tuotteita on mahdollista yhdistellä joko muihin digituotteisiin tai printtikampanjaan.

Display-kampanjan ostaminen ei vaadi ilmoitustilan ostamista sanomalehdistä.

Erikoisratkaisuista ja lisäelementeistä on aina sovittava erikseen.

Kampanja-aika

Display-kampanjan aloitusaika ja kesto vaihtelevat tuotekohtaisesti ja sopimuksen mukaan.

 • Näyttöpohjaisen display-kampanjan aloitusaika ja kesto ovat vapaasti valittavissa. Poikkeuksena tästä on Kohde-kampanja, jonka minimikesto on 2 viikkoa.
 • Digietusivu-kampanjalla kampanja-aika on yksi päivä.
 • Digikokosivu ja -puolikas kampanjoissa näytöt ajetaan 1-3 pv aikana, ellei muuta ole sovittu.

Digilehtikampanjat myydään aina aikaperusteisesti joko 7 tai 3 päivän kampanjoina.

 • Kampanjan tulee aina olla kalenteriviikon sisällä.

Mainosten näkyvyys

Display-kampanjan mainosnäytöt jakaantuvat sivustoittain joko sovitun mediasuunnitelman tai vapaana olevan mainostilan mukaan, ostotavasta riippuen.

 • Päätelaiteriippumattomissa ratkaisuissa mainoksia ajetaan median sisällä vapaan inventaarin mukaan sekä desktopilla että mobiilissa annetun mediakohtaisen näyttötavoitteen mukaisesti eikä näyttötakuuta per päätelaite myönnetä.
 • Artikkelivideomainos avautuu käyttäjän ruudulle uutisartikkelin väliin. Video esitetään ainoastaan pidempien artikkelien yhteydessä. Mainosta ajetaan läpi verkoston vapaan inventaarin mukaan, näkyvyyttä tietyssä mediassa ei taata.
 • Alue-, Peitto- ja Kohde -kampanjat menevät aina ohjelmallisesti ostettujen kampanjoiden edelle.
 • Peitto- ja Kohde-kampanjoissa emme takaa näkyvyyttä kaikissa mukana olevissa sivustoissa, vaan mainoksia ajetaan läpi verkoston vapaana olevilla mainospaikoilla niin, että sovittu näyttömäärä tulee täyteen.
 • Kärkimedia antaa myydyille näyttöpohjaisille kampanjoille näyttötakuun, pois lukien ohjelmallisesti ostetut kampanjat, joille emme takaa tiettyä näyttömäärää.
 • Tietyille tuotteille, kuten esimerkiksi digietusivulle  annetut tavoittavuusarviot ovat aina keskiarvoja, joten todelliset luvut voivat poiketa annetusta eikä näin oikeuta hyvityksiin.
 • Näyttöjen kertymistä seurataan medioiden omien mainonnanhallintajärjestelmien kautta.
 • Kampanja päättyy, kun tilatut mainosnäytöt täyttyvät. Jos näytöt eivät täyty määrätyssä ajassa, ensisijaisesti kampanjaa jatketaan tai, erikseen niin sovittaessa, näytöt on mahdollista korvata seuraavassa kampanjassa. Jos näytöt jäävät alle 5 % vajaiksi, niitä ei korvata.

Hinta ja alennukset

Kampanjan hinta määräytyy voimassa olevan hinnaston mukaisesti, ellei osapuolten välillä ole muuta erikseen sovittu.

 • Normaaleissa display-kampanjoissa minimihinta on 1 500 € netto. Yleisökohdennettujen (=Kohde) kampanjoiden minimihinta on 3 000 € netto.
 • Näyttöperusteisissa kampanjoissa hinnoitteluperuste on hinta per tuhat mainosnäyttöä (CPM).
 • Display-kampanjoissa richmediaratkaisut (kuten esim. video tai pyyhkäisyominaisuudet), tekniset lisäkohdennukset ja toistorajoitin sisältyvät hinnastohintaan.
 • Digikokosivu ja -puolikas -kampanjoissa hinnat määräytyvät valmiiksi laskettuihin paketteihin, joissa jokaisella medialla on oma pakettihinta ja siihen sisältyvä näyttömäärä.
 • Digietusivu-kampanjoissa jokaisella medialla on kiinteä päiväkohtainen hinta.
 • Artikkelivideokampanjoissa asiakasta laskutetaan vain startanneista videoista.
 • Kampanjoista myönnetään mediatoimisto-, suora- tai asiakaskorvaus sopimuksen mukaan.
 • Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24%.

Kärkimedia pidättää itsellään oikeuden julkaisemiensa hintojen muuttamiseen.

Vastuu virheistä

Kaikki aineistot on toimitettava aineistoaikataulun ja ohjeiden mukaisesti ennen kampanjan alkua.

Jos aineistoa ei toimiteta ohjeiden mukaisesti tehtynä, se myöhästyy tai on teknisesti toimimaton tai sisällöllisesti arveluttava, Kärkimedia ei takaa kampanjan alkavan haluttuna ajankohtana.

Kärkimedia ei ole velvollinen antamaan hyvitystä tai korvaamaan kampanjasta aiheutuneita menetyksiä, jos toimitettu aineisto on ollut toimimaton tai toimitettu myöhässä.

Jos aineisto aiheuttaa kampanjan aikana teknisiä ongelmia Kärkimedian myymillä sivustolla, Kärkimedialla on oikeus keskeyttää kampanja.

Raportointi

Eri ostotapojen raportoinneissa on eroja:

 • Alue-kampanjat raportoidaan mediakohtaisesti, eli kampanjan saamat näytöt ja klikit sekä niiden jakautuminen medioittain.
 • Peitto-kampanjat raportoidaan vain kampanjatasolla, eli kampanjan saamat näytöt ja klikit kokonaisuudessaan (ei mediakohtaisesti).
 • Kohde-kampanjat raportoidaan vain kampanjatasolla, eli kampanjan saamat näytöt ja klikit kokonaisuudessaan (ei mediakohtaisesti).
 • Artikkelivideokampanjoissa raportoidaan videon saamat näytöt, videosta saadut klikit sekä videon katselut (aloitus, 25%/50%75%/100% katselleet).

Kampanjan saamat näytöt ja klikit raportoidaan medioiden omien mainonnanhallintajärjestelmien kautta.

Pyydämme huomioimaan, että medioiden mainonnanhallintajärjestelmien ja asiakkaan oman järjestelmän luvut saattavat poiketa toisistaan. Tämä on täysin normaalia, sillä eri järjestelmät mittaavat ja raportoivat vähän eri asioita.

Laskutus

Kärkimedian digikampanjat laskutetaan Kärkimedian tilausjärjestelmän kautta.

 • Laskutus suoritetaan kampanjan jälkeen toteutuneiden mainosnäyttöjen mukaan tai muun sovitun hinnoitteluperusteen mukaisesti.
 • Kampanjan näyttöjen ja klikkien kertymistä seurataan medioiden omien mainonnanhallintajärjestelmien kautta, johon myös kampanjan laskutus perustuu.
 • Jos näyttöpohjaisesti ostetun kampanjan mainosnäytöt jäävät alle 5 % vajaiksi, niitä ei korvata, vaan kampanjan hinta veloitetaan 100 %:sti. Alue-kampanjoissa 5 % vajaus lasketaan kampanjan kokonaisnäyttömäärästä.
 • Artikkelivideokampanjoista laskutetaan vain startanneet videokatselut.

Pyydämme huomioimaan, että medioiden mainonnanhallintajärjestelmien ja asiakkaan oman järjestelmän luvut saattavat poiketa toisistaan. Tämä on täysin normaalia, sillä eri järjestelmät mittaavat ja raportoivat vähän eri asioita.

Kilpaileva mainonta

Digimedian luonteesta johtuen Kärkimedialla on oikeus sijoittaa kilpailevien yritysten mainontaa samaan osioon verkkosivustoilla.

Asiakassuhteen luottamuksellisuuden sekä mainospaikkojen rajallisuuden vuoksi Kärkimedia ei voi antaa ennakkotietoa kilpailijoiden kampanjoista. Mikäli päällekkäisiä kampanjoita esiintyy, se ei oikeuta hyvitykseen.

Kärkimedia pidättää itsellään oikeuden myyntiehtojen muuttamiseen.

Kerron mielelläni lisää

Krista Akrenius

Myyntikoordinaattori
075 757 8550