Miksi sanomalehti­media?

Miksi sanomalehti­media?

Sanomalehtimedian sisältöjä, sekä painettua että digitaalista, seurataan Suomessa aktiivisesti.

3,8 miljoonaa suomalaista lukee Kärkimedian sanomalehtiä joko painettuna tai digitaalisesti viikoittain.

Lukijoiden arvostama ja mieluisa mediaympäristö vaikuttaa positiivisesti mainonnan toimivuuteen. Mainonta sanomalehdessä tavoittaa tehokkaasti ja mainokset koetaan luontevaksi osaksi sisältöä.
Kun aikaa vietetään sanomalehtimedian parissa entistä enemmän, tavoittavuuden lisäksi toisto eri kanavien kautta kasvaa. Tällöin mainontaa myös huomataan paremmin ja se aktivoi kuluttajaa tehokkaammin. Mainostajan brändi on aina turvallisessa ympäristössä luotettavan uutissisällön keskellä, jossa sitä myös mielellään vastaanotetaan.

Sanomalehti on Suomen suurin mainosmedia. Vuonna 2022 mainoseuroja kohdistettiin eniten sanomalehtimediaan kuten edellisinäkin vuosina. Suomessa sanomalehden rooli ja merkitys mainosvälineenä on erityisen vahva. Sanomalehtien osuus on 24% koko mediamainonnan määrästä. Mukana on painetun ja digin osuudet  sanomalehteen panostetusta mainonnasta. (Kantar vuosi 2022).

Sanomalehdet ja niiden digitaaliset kanavat ovat suomalaisten luotetuin media. Erityisen vahvaa luottamus on nuorilla 18-24 -vuotiailla, jopa 80%.  Sanomalehtien erittäin vahva asema luotettavuudessa on merkityksellinen, koska luotettavuus on suomalaisten mielestä uutismedian tärkein ominaisuus. Näin ajattelee yhdeksän kymmenestä (87 %) suomalaisesta. (IRO Tuhat suomalaista 2022)

Lukijasuhde sanomalehteen, niin painettuna kuin digitaalisena, on erittäin vahva​. Oman paikkakunnan sanomalehti on lukijoilleen ainutlaatuisen tärkeä ja läheinen. Paikallinen sanomalehti kertoo mitä meillä ja muualla tapahtuu, lähellä ja kaukana. ​

Tutkimukset sanomalehtien lukijoista ja sanomalehtimedian tehosta

Presidentinvaalit 2024 Kärkimedian tutkimus

Lukijaprofiilit printti ja digi 2023

Luotettavin media

Toisto ja monikanavaisuus

Digimainonta on vaikuttavaa

Nyt on taktisen mainonnan aika!

Kärkimedia 2023 in english

KM vaalitutkimus 2023

Mainonnan toimivuus printissä 2023

Kärkimedia lukemistutkimus 2022

Alueellisen ostokäyttäytymis­tutkimuksen ladattavat raportit:

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus auto­liik­keet – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus huone­kalut ja sisus­tus­liikkeet – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus kodin­koneet ja elek­tro­niikka – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus lää­kä­ri­kes­kuk­sista – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus matka­puheli­mista – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus optik­ko­liik­keistä – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus rauta­kaupoista – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus ruoka­kaupoista – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus urheilu­liikkeistä – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus vaate­liikkeistä – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­ty­mis­tut­ki­mus vakuu­tus­yhtiöistä – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täy­tymis­tutkimus tavara­taloista – lataa tutkimus

Alueel­linen osto­käyt­täyty­mis­tut­ki­mus pankeista – lataa tutkimus

Ladattavat tutkimukset sanomalehtien lukijoista ja sanomalehtimedian tehosta

Elin­tar­vike­tut­ki­mus 2023 – lataa tutkimus

Kuluttajien ruokaostokset 2022 – asiointi ja valinta­kriteerit juuri nyt

Suomalaisten hankintasuunnitelmat, arvot ja mediankäyttö 2021 – lataa tutkimus

Suomalaisten joulunajan ostoaikeet 2021 – lataa tutkimus!

Suomalaisten Black Fridayn ostoaikeet 2021 – lataa tutkimus