Sanomalehtimainoksilla suuri vaikutus kuluttajan ostoprosessiin

Kärkimedia toteutti Ostoprosessi-kyselyn sanomalehtien lukijayhteisön jäsenille sekä lehtien verkkosivustojen kävijöille joulukuussa 2020. Vastauksia saatiin yhteensä 4595.

Sanomalehtien lukijat kuluttajina luottavat tuttuihin tuotemerkkeihin ja valtaosa kertoo ostavansa usein samaa tuotemerkkiä. Vastaajien mukaan säännöllinen mainostaminen tekee brändistä tutumman. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että brändin tuttuudella ja tunnettuudella on suuri merkitys siinä, mitä tuotteita tai palveluita valitaan.

  • Sanomalehtien lukijoista suuri enemmistö (81%) valitsee kotimaisen tuotteen aina kun se on mahdollista
  • Naisista 75 % pitää tuotteen ympäristöystävällisyyttä ja eettisyyttä merkityksellisenä.
  • Sanomalehden lukijoista suurempi osa arvostaa tuotteiden laatua enemmän kuin edullista hintaa. Laadun arvostaminen, kotimaisuus ja ympäristöystävällisyys tulevat merkityksellisimmiksi iän myötä. Nuoremmilla hintatietoisuus korostuu.

Hinnat ja meneillään olevat tarjouskampanjat kiinnostavat paljon.

  • Sanomalehtien lukijoista 60 % seuraa tarjousmainontaa säännöllisesti.
  • Yli puolet keskittää ostojaan alennusmyynteihin ja kampanjoihin. Toisaalta isoistakin hankinnoista pystytään päättämään nopeasti ja välillä on vain mukavaa piristää itseään uusilla tuotteilla.

Mainoksia seurataan aktiivisesti sekä painetusta lehdestä että digitaalisista kanavista. Verkkokauppaostojen yleistyessä asiakasvirtojen ohjaaminen myymälän lisäksi myös verkkokauppaan korostuu. Mainos painetussa sanomalehdessä aktivoi:

  • 59 % vastaajista kertoo menneensä painetussa lehdessä olleen mainoksen perusteella verkkosivuille tai verkkokauppaan.
  • Yli puolet on ostanut tuotteen mainoksen perusteella.
  • Itselle mieluisien brändien mainontaa halutaan nähdä sanomalehdessä, näin erityisesti alle 40-vuotiaiden kohdalla.

Yli puolet lukijoista on mennyt sanomalehden digitaalisissa kanavissa olleen mainoksen perusteella mainostajan verkkosivuille tai verkkokauppaan, alle 40-vuotiaista yli 60 %. Moni on ostanut tuotteen digimainoksen perusteella ja mainontaa seurataan aktiivisesti erityisesti silloin, kun on tarve hankkia jokin tuote.

Kysy lisää tutkimuksesta Kärkimedian yhteyshenkilöltäsi tai Kärkimedian Insightista: