Onneksi meillä on kotimainen media – se on mainostajalle hyvä valinta

“Kun mainonnan investoinnit jäävät Suomeen, varmistetaan mediataloissa jatkossakin laadukas journalismi ja työpaikat“

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Se on arvostettu alkuperämerkki ja brändi, jonka valtaosa suomalaisista tunnistaa heti. Kärkimediasta saa suomalaista palvelua ja mainostilaa Suomen suurimmista sanomalehdistä. Vappuviikolla vietetään Suomalaisen työn liiton Hyvien valintojen viikkoa, joka muistuttaa valitsemaan kotimaista aina kun mahdollista.
– Mainostajan kannattaa käyttää kotimaista uutismediaa, sillä uutismediat tarjoavat laadukkaan ympäristön, jossa mainostajan brändi vaikuttaa osana sisältöä. Kun mainonnassa hyödynnetään luotettavaa, tavoittavaa ja toimivaa uutismediaa, pidetään samalla huoli alueellisen uutismedian elinvoimaisuudesta, Kärkimedian toimitusjohtaja Juuso Liljeroos sanoo.

Kärkimedia on Suomen paikallisin media

Kärkimediaan kuuluu 32 suomalaista sanomalehteä, jotka ovat omien alueidensa näkyviä äänenkannattajia. Kärkimedian uutismediat tavoittavat viikossa 3,8 miljoonaa suomalaista.
Mainostamalla Kärkimediassa ostaa suomalaista palvelua ja osoittaa arvostavansa suomalaista työtä, luotettavaa riippumatonta uutistuotantoa ja journalismia.
– Mainostajalle ja mainostajan viestille sekä brändille kotimainen uutismedia on turvallinen ja vastuullinen valinta! Jokainen mainostaja voi mediavalinnallaan edistää edustamansa yrityksen vastuullisuutta ja kotimaisen median menestystä, Kärkimedian brändijohtaja Kati Mélart muistuttaa.

Kotimaisen median merkitys työllisyydelle on merkittävä

Vapun ympärillä vietettävä Hyvien valintojen viikko on otollinen ajankohta miettiä kaikenlaisia hankintoja.
– Kun valitset kotimaista, rakennat kestävämpää tulevaisuutta meille kaikille. Jokainen valinta palautuu yhteiskunnalle luoden hyvinvointia. Valitsemalla kotimaista tuet suomalaista työtä, innovaatioita, työllistymistä ja taloutta, projektipäällikkö Merja Mantila Suomalaisen työn liitosta muistuttaa liiton blogissa.
Suomalaisen työn liitto on myös mukana Kärkimedian Kotimainen media -kampanjassa, jossa mainostajia muistutetaan kotimaisen median merkityksestä ja toimivuudesta osana mediamixiä.
– Haluamme kutitella median käyttäjiä ja mediatilan ostajia pohtimaan mihin ne omat mainoseurot päätyvät, ja millaista toimintaa mainosrahoilla tuetaan, Suomalaisen työn liiton toimitusjohtaja Katri Viippola sanoo kampanjasivulla.
Kärkimedian kampanjassa ovat mukana Suomalaisen työn liiton lisäksi Suomen Journalistiliitto ja Uutismedian Liitto.
Viippolan mukaan mainosrahojen käytön yhteydessä puhutaan aina myös media-alan isosta roolista työllistäjänä ja toisaalta median merkityksestä suomalaisen työn ja yritysten sekä tuotteiden esille nostajana.

Suomalaista palvelua, Avainlippu myönnetään myös palveluyritykselle

Vuodesta 1995 Avainlipun on voinut saada tuotteiden lisäksi myös suomalaiselle yksilöidylle ja nimetylle palvelulle. Palveluprosessin tuotannon tulee tapahtua Suomessa ja palvelun kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Palveluissa tärkein kustannustekijä on työvoima ja täten Avainlippu-palveluiden kotimaisuusaste onkin yleensä 100 % tai lähellä sitä. Merkin saamisen edellytyksenä on, että palveluyritys on kotimaisessa omistuksessa ja pääkonttori on Suomessa. Tutustu Kärkimediaan Avainlipun sinivalkoinenvalinta-sivulla!

Suomalaisen työn liitto

• Vuonna 1912 perustettu puolueeton, työmarkkinajärjestöistä riippumaton ja voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka omistavat sen jäsenet.
• Keskeinen tehtävä on kannustaa kuluttajia ja päättäjiä valitsemaan työtä Suomeen.
• Hallinnoi Avainlippu-, Design From Finland- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkkejä.
• Avainlippua kantaa noin 7000 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua.
Tutustu Kotimainen media -kampanjaan!