Painetuille lehdille lisää lukijoita näköislehdistä!

Näköislehdet tuovat Kärkimedian painetuille sanomalehdille lisää lukijoita lähes 4 prosenttia, eli 107 000 uutta lukijaa viikossa KMT 2016 mittauksen mukaan. Yksittäisten lehtien lukijamäärä lisääntyy parhaimmillaan 8 prosenttia viikossa, päivätasolla jopa 11 %. Kaiken kaikkiaan Kärkimedia tavoittaa jo 353 000 näköislehden lukijaa viikossa.

Kärkimedialehtien painetut ja digitaaliset sisällöt tavoittavat 86% suomalaisista eli 3 822 000 lukijaa viikossa. Kärkimedian painetut- ja näköislehdet yhdessä tavoittavat 71% suomalaisista eli 3 153 000 lukijaa viikossa.

Vuoden 2016 alusta Kansallisessa Mediatutkimuksessa (KMT) on kysytty uutena kysymyksenä painetun lehden lisäksi näköislehtien lukemista. Näin saadaan kummallekin vertailukelpoinen lukijamäärä. Uudistus näyttää luotettavasti ja yksiselitteisesti, kuinka paljon lisäkontakteja digitaalinen näköislehti mainoksineen painettuun lehteen tuo. Näköislehti on päivän lehti sähköisessä muodossa, joka sisältää myös painetun lehden mainokset.

Näköislehden lukijat täydentävät hyvin painetun lehden lukijakuntaa: lukijat ovat aktiivisia, keskimääräistä paremmin ansaitsevia, eri päätelaitteita sujuvasti käyttäviä ostohaluisia kuluttajia.

Sanomalehti on Suomen suurin mainosväline

”Vuosi 2016 oli meille kaupallisesti menestyksekäs. Sanomalehtimedia on säilyttänyt vakaan asemansa Suomen suurimpana  mainosvälineenä. Kovimmat kaupantekijät käyttävät Kärkimediaa, minkä myös mainostajamme ovat todenneet. Panostamme siihen, että pystymme jatkossakin tarjoamaan mainostajan erilaisiin tarpeisiin tutkitusti tehokkaimpia ja toimivimpia mediaratkaisuja”, toteaa Kärkimedian toimitusjohtaja Tom Jungell.

Mainontaan suhtaudutaan myönteisimmin painetussa mediassa

80% suomalaisista suhtautuu myönteisesti mainontaan painetussa sanomalehdissä, kun taas kaupalliset tv-kanavat ja kotiin jaettavat mainokset saavat huomattavasti alhaisempia lukemia.

”Painetulla sanomalehdellä on vahva jalansija suomalaisten arjessa. Tämä näkyy myös lukijoiden erittäin myönteisenä suhtautumisena sanomalehtimainontaan. Mainontaa halutaan vastaanottaa ja seurata aktiivisesti. Mainokset huomataan hyvin ja ne saavat aikaan kauppaa. Mediahälystä huolimatta huomioarvot ovat pysyneet samalla hyvällä tasolla vuodesta toiseen pitkällä aikavälillä”, kertoo Kärkimedian tutkimuspäällikkö Katri Åberg.

LehtiPäivätavoittavuus

Painettu lehti ml. näköislehti

Viikkotavoittavuus

Painettu lehti ml. näköislehti

Kokonaisviikkotavoittavuus

(painettu ja digi)

Aamulehti226 000313 000601 000
Aamuposti37 00057 00066 000
Etelä-Saimaa58 00081 000101 000
Etelä-Suomen Sanomat98 000135 000235 000
Forssan Lehti27 00039 00045 000
Helsingin Sanomat689 0001 058 0001 960 000
Hufvudstadsbladet69 000116 000154 000
Hämeen Sanomat52 00073 00080 000
Iisalmen Sanomat28 00043 00059 000
Ilkka95 000134 000168 000
Itä-Häme18 00026 00032 000
Itä-Savo33 00049 00067 000
Kainuun Sanomat40 00059 00085 000
Kaleva145 000205 000391 000
Karjalainen83 000117 000186 000
Keskipohjanmaa54 00080 00087 000
Keskisuomalainen124 000178 000299 000
Keski-Uusimaa34 00056 00074 000
Kouvolan Sanomat54 00078 000115 000
Kymen Sanomat45 00070 00099 000
Lapin Kansa + Pohjolan Sanomat96 000134 000186 000
Länsi-Savo49 00071 000112 000
Länsi-Suomi30 00042 00073 000
Länsi-Uusimaa23 00035 00044 000
Pohjalainen53 00079 000104 000
Salon Seudun Sanomat47 00063 00086 000
Satakunnan Kansa101 000140 000185 000
Savon Sanomat116 000172 000310 000
Turun Sanomat176 000250 000393 000
Uusimaa25 00042 00057 000
Vasabladet 41 00057 00088 000
Österbottens Tidning30 00042 00058 000
Kärkimedia2 404 0003 151 0003 822 000

 

ViikkotavoittavuudetNäköislehden lukijamääräPainetun lehden lukijamääräPainetun + näköislehden lukijamäärä (netto)Näköislehdellä lisää lukijoita painetulle lehdelle, %-osuus
Helsingin Sanomat171 000978 0001 058 0008,2
Aamulehti34 000299 000313 0004,7
Lapin Kansa + Pohjolan Sanomat22 000127 000134 0005,5
Turun Sanomat18 000243 000250 0002,9
Kaleva15 000199 000205 0003,0
Keskisuomalainen12 000173 000178 0002,9
Vasabladet11 00055 00057 0003,6
Savon Sanomat11 000168 000172 0002,4
Ilkka11 000132 000134 0001,5
Hufvudstadsbladet11 000112 000116 0003,6
Satakunnan Kansa10 000137 000140 0002,2
Etelä-Suomen Sanomat9 000131 000135 0003,1
Österbottens Tidining7 00040 00042 0005,0
Pohjalainen7 00077 00079 0002,6
Kouvolan Sanomat6 00075 00078 0004,0
Etelä-Saimaa5 00080 00081 0001,3
Kärkimediapaketti353 0003 043 0003 151 0003,5

Lisätietoa antavat:               –

katri.aberg@karkimedia.fi  p.044-239 7924 ja tom.jungell@karkimedia.fi  p.050-549 8180