Sanomalehdillä selkeä ykkösasema luotettavuudessa

Sanomalehtien kärkiasema luotettavimpana mediana on vahvistunut.

Tuoreen tutkimuksen mukaan 79 prosenttia suomalaisista pitää painettuja sanomalehtiä luotettavana mediana. Toiseksi sijoittuivat Ylen televisiokanavat, joita pitää luotettavina 73 prosenttia suomalaisista.

Sanomalehtien luotettavuusero Yleen kasvoi kuudeksi prosenttiyksiköksi, kun sanomalehdet säilyttivät edellisvuoden tasonsa ja Yle menetti kaksi prosenttiyksikköä vuoden takaisesta tuloksestaan.

IRO Research Oy kysyi suomalaisten mielipiteitä 21 median luotettavuudesta maaliskuussa Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta.

Painetut sanomalehdet ovat ykkösenä kaikissa tutkituissa ikäryhmissä.

Kolmanneksi luotetuimpia ovat Ylen radiokanavat, joita pitää luotettavina 69 prosenttia suomalaisista. Seuraaviksi luotetuimpia ovat sanomalehtien maksulliset digitaaliset palvelut, Ylen digitaaliset palvelut ja sanomalehtien maksuttomat digitaaliset palvelut. Tilastollisesti merkitsevä muutos tapahtui sanomalehtien maksullisten digitaalisten palveluiden kohdalla, kun niiden luotettavuus kasvoi neljällä prosenttiyksiköllä.

Facebookiin, Twitteriin, Youtubeen, Instagramiin ja muihin sosiaalisen median palveluihin suomalaiset eivät edelleenkään yhdistä sanaa luotettava.

”Elämme tällä hetkellä aikaa, jossa mitataan erityisesti luotettavuuden merkitystä tiedonvälityksessä. Niin kutsuttujen vaihtoehtoisten totuuksien ja tarkoituksellisesti tuotettujen valeuutisten aikana on erinomaista nähdä tuloksia, jotka todistavat suomalaisten säilyttäneen korkean luottamuksensa vastuullisesti ja ammattitaidolla tuotettua suomalaista uutismediaa kohtaan”, iloitsee Sanomalehtien Liiton kuluttaja- ja mediamarkkinoinnin johtaja Sirpa Kirjonen.

IRO Researchin tutkimuksessa selvitettiin luotettavuuden lisäksi myös suomalaisille tärkeimpiä, hyödyllisimpiä, asiantuntevimpia ja läheisimpiä uutislähteitä. Kaikissa näissä kärki on sama kuin luotettavuudessa: painetut sanomalehdet, Ylen televisiokanavat ja Ylen radiokanavat. Neljäntenä tulevat sanomalehtien digitaaliset palvelut.

”Kun 18-34-vuotiailta kysytään kolmea tärkeintä uutislähdettä, moni saattaa yllättyä tuloksesta. Heille kaksi selvästi tärkeintä ovat painetut sanomalehdet ja sanomalehtien maksuttomat digitaaliset palvelut”, toteaa Kirjonen.

Sanomalehtien Liitto on tutkinut medioiden luotettavuutta säännöllisesti vuodesta 2014 lähtien. Tänä aikana painettujen sanomalehtien luotettavuus on noussut 74 prosentista 79 prosenttiin. Ylen televisiokanavien luotettavuus oli ensimmäisessä tutkimuksessa 74 prosenttia ja nyt 73 prosenttia.

Mihin seuraavista medioista yhdistät sanan LUOTETTAVA

(Kaikki vastaajat,  vertailu maaliskuu 2016 vs. maaliskuu 2017)

Mihin seuraavista medioista yhdistät sanan LUOTETTAVA

(Kaikki vastaajat)

IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus toteutettiin internetissä IRO Research Oy:n valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan 18 vuotta täyttänyttä suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin 1000. Tiedonkeruun aika oli 13.-17.3.2017. Tulosten virhemarginaali on maksimissaan n. +/- 3,2 %-yksikköä.

Lisätietoja:

Sirpa Kirjonen
Johtaja, kuluttaja- ja mediamarkkinointi
Sanomalehtien Liitto
sirpa.kirjonen@sanomalehdet.fi
040 777 7210

Katri Åberg
Tutkimuspäällikkö
Kärkimedia Oy
katri.aberg@karkimedia.fi
044 239 7924