Uutismedioita seurataan nyt tiiviimmin kuin koskaan!

Sanomalehtimedian sisältöjä, sekä painettua että digitaalista, seurataan Suomessa nyt aktiivisesti ja tarkemmin kuin koskaan.

Tiedonhalu korostuu ja koronavirus on lisännyt luotettavan ja totuudenmukaisen tiedon tarvetta. Epävarmoina aikoina tarve ajantasaiselle  ja taustoitetulle tiedolle on suuri. Tämä on sitä, mitä Kärkimedian 31 kotimaista uutismediaa tarjoavat.

Medioidemme parissa vietettävä aika kasvaa, niin printissä kuin digissä.  Lehtiemme verkkosivustojen kävijämäärät ovat kasvaneet ja jopa tuplaantuneet viikon sisällä.  

Kun aikaa vietetään medioidemme parissa enemmän ja tavoittavuus kasvaa, myös mainontaa huomataan paremmin. Mainostajan brändi on aina turvallisessa ympäristössä luotettavan sisällön keskellä. 

Sanomalehti on Suomen luotettavin media

  • Painettujen ja digitaalisten sa­no­ma­leh­tien ase­ma Suomen luo­tet­ta­vim­pa­na me­dia­na on vah­va.
  • 75 % suo­ma­lai­sis­ta pi­tää sanomalehtimediaa luotettavimpana mediana.

Kärkimedia tavoittaa 3,8 miljoonaa suomalasta joka viikko.

  • Kärkimedian painetut lehdet ja digitaaliset sisällöt tavoittavat 88% suomalaisista, eli 3,8 miljoonaa lukijaa viikossa.
  • Kärkimedian kokonaistavoittavuus nuorista alle 30-vuotiaista viikossa on 80 % ja yli 50-vuotiaista huikeat 91 % viikossa. Yksistään painetulla lehdellä (mukaan lukien näköislehdet) tavoitetaan 3,3 miljoonaa viikossa, digisisällöillä 2,4 miljoonaa.

Sanomalehti on Suomen suurin mainosmedia

  • Vuonna 2019 mainoseuroja kohdistettiin eniten sanomalehtimediaan kuten edellisinäkin vuosina. Suomessa sanomalehden rooli ja merkitys mainosvälineenä on erityisen vahva. Sanomamalehtien (painettu ja digitaalinen) osuus mediapanostuksista oli 31%.

Sanomaledet tarjoavat bränditurvallisen mediaympäristön

  • Kärkimedian sanomalehdet tarjoavat mainostajalle luotettavan, uskottavan ja bränditurvallisen mediaympäristön.
  • Sanomalehdessä mainostajan viesti on aina luotettavassa ja uskottavan sisällön yhteydessä.

Lukijasuhde sanomalehteen on eritäin vahva. Oman paikkakunnan sanomalehti on lukijoilleen ainutlaatuisen tärkeä ja läheinen:

  • Se kertoo mitä meillä ja muualla tapahtuu, lähellä ja kaukana. Uskottavasti ja luotettavasti.
  • Se on tuttuutta ja yhteisöllisyyttä. Tuttuja mainostajia, tuttuja ja ajankohtaisia ihmisiä ja uutisia.
  • Digikanavien myötä sanomalehden ja lukijan suhteesta on tullut vielä osallistavampaa ja vuorovaikutteisempaa.

Ole meihin yhteydessä, me olemme paikalla!

Yhteystiedot