Ifolor

Tavoite

Valokuvien ja muistojen taltioimisen tärkeyden viestiminen

Muistatko-kampanja toteutettiin Muistiviikolla ja sillä haluttiin kertoa miten tärkeää on kuvata muutakin kuin juhlia ja lomamatkoja.

Elämä koostuu pääasiassa arjesta, joten myös arjen tavallisia hetkiä kannattaa taltioida.

Ratkaisu

Sanomalehti ja natiivimainonta verkossa ajankohtaisella viestillä

Kampanja koostui sanomalehtimainonnasta ja natiivimainonnasta verkossa.

Mediavalikossa mukana 3 suurta mediaa:

 • Helsingin Sanomat
 • Turun Sanomat
 • Aamulehti

 

Tulokset

Kampanja tuki tuloksekkaasti Ifolorin brändimainonnan roolia

 • 32 % aikoi vierailla mainostajan kotisivuilla tai verkkokaupassa.
 • 41 % aikoi keskustella aiheesta.
 • 75 % artikkelin huomanneista luki artikkelin tai silmäili vähintään otsikot.
 • 73 %:lla artikkelin herättämät ajatukset olivat positiivisia.
 • 50 % sai mainostajasta positiivisen mielikuvan.

Artikkelin keskimääräinen lukuaika oli yli 2 minuuttia.

Sitä pidettiin erittäin helppotajuisena ja hyödyllisenä verrattuna verkkomainontaan yleensä.

 • 70% mielestä aihe on tärkeä.
 • 66% mielestä sisältö on hyvin kirjoitettua.
 • 50% haluaisi lukea samankaltaista sisältöä uudelleen.

 

Koska kyseessä oli tärkeä ja ajankohtainen aihe valitsimme sanomalehdet päämediaksi. Niillä tavoitamme relevantin kohderyhmän. Printtimainoksien tavoitteena oli herättää lukijoiden kiinnostus. Sisältömarkkinoinnin rooli verkossa oli antaa lukijoille lisätietoa aiheesta. Olemme erittäin tyytyväisiä kampanjaan ja voimme todeta sen saavuttaneen tavoitteensa. Se myös tuki erittäin hyvin Ifolorin brändimainonnan linjaa. Tämä oli meille tärkeä kampanja ja se sai erittäin positiivisen vastaanoton. Natiiviartikkeli koettiin helppotajuiseksi ja hyödylliseksi ja se aktivoi lukijoita vierailemaan Ifolorin kotisivuilla sekä keskustelemaan aiheesta.

Tiina Eerola, markkinointijohtaja, Ifolor Oy