Vattenfall

Tavoite

Kampanjan tavoitteena oli saada mahdollisimman paljon näkyvyyttä ja huomiota tärkeälle sekä ajankohtaiselle ilmastoasialle.

Kohderyhmään kuului laajasti kaikki suomalaiset.

Ratkaisu

Aukeaman kokoiset mainokset kymmenessä sanomalehdessä.

  • Aamulehti, Etelä-Suomen Sanomat, Helsingin Sanomat, Ilkka-Pohjalainen, Kaleva, Keskisuomalainen, Lapin Kansa, Satakunnan Kansa, Savon Sanomat ja Turun Sanomat.

Tulokset

Kampanja huomattiin erittäin hyvin. Mainoksen viestiin myös perehdyttiin huolellisesti!

Kohderyhmään kuuluvissa tulokset olivat erityisen hyvät:

  • Huomioarvo kohderyhmässä oli 81%
  • Mainoksen lukuarvo nousi korkealle ja oli 57%
  • 68% ilmoitti kiinnostuksen lisääntyneen Vattefallia kohtaan

Mainosta pidettiin muusta sanomalehtimainonnasta erottuvana ja tunteita herättävänä, positiivisena ja selkeänä. Aihetta pidettiin tärkeänä, kuvaa ja tekstiä puhuttelevana ja koskettavana.

Lukijamäärä: 1 631 000 /  Peitto markkina-alueella: 45%

Kärkimedian sanomalehdet tarjosivat luotettavan mediaympäristön sekä nopean ja laajan valtakunnallisen tavoittavuuden. Valitsimme Kärkimedian tärkeän ja ajankohtaisen ilmastokampanjamme päämediaksi. Kampanja toimi hyvin ja saavutimme hienosti kampanjalle asetetut tavoitteet.  Se herätti toivottua huomiota ja saimme kampanjalle hyvin näkyvyyttä Kärkimedian sanomalehdillä.  Kampanjamme oli myös Kärkimedian kuukauden huomatuin mainos. Olen hyvin tyytyväinen!

Paul Morell
Brand Strategist
Vattenfall