Huhtikuun parhaat

Kuukauden printtimainos - OP Ryhmä

85% kohderyhmässä muistaa nähneensä mainoksen.

OP Ryhmän valtakunnallinen etusivukampanja kaikissa Kärkimedian sanomalehdissä rakensi myönteistä mielikuvaa, herätti kiinnostusta ja aktivoi lisätiedon hakuun ja kotisivuilla vierailuun erityisesti kohderyhmään kuuluvia.

Brändillisen mainoksen erilainen ulkonäkö huomattiin. Mainosta pidettiin toimialan mainontaa yleisemmin muusta mainonnasta erottuvana, hyvännäköisenä ja positiivisena.

Mainoksen sekä printissä että digissä huomanneet aktivoituivat keskiarvoa paremmin. Molemmissa kanavissa näkyminen kasvatti lukijamäärää ja mahdollisti mainonnan toiston.

Medioiden määrä: 32  / Lukijamäärä: 2 039 000 / Peitto markkina-alueella: 47%

  • 78% ilmoitti kiinnostuksen lisääntyneen OP Ryhmää kohtaan
  • 47%:n mielestä kampanjalla oli myönteinen vaikutus OP Ryhmän mielikuvaan

Kuukauden digimainos - Stora Enso

65% kohderyhmässä muistaa nähneensä mainoksen.

Stora Enson pystyparaati-kampanja huomattiin hyvin ja lukijoiden mielestä se sopi hyvin Stora Ensolle. Kampanjan avulla rakennettiin mainostajasta hyvin myönteistä mielikuvaa.

Mainoksen vihreä väri koettiin raikkaaksi ja se vei lukijoiden ajatukset metsään. Mainos puhutteli tehokkaasti metsänomistajia.

Kohderyhmään kuuluvista 18% aikoi hankkia lisätietoa ja 18% aikoi vierailla Stora Enson kotisivuilla.

Kampanjan mediat: Kainuun Sanomat, Kaleva ja Lapin Kansa

211 500 muisti nähneensä mainoksen

112 095:lla kiinnostus Stora Ensoa kohtaan lisääntyi

21 150 aktivoitui mainoksen perusteella

  • 93% ilmoitti kiinnostuksen lisääntyneen Stora Ensoa kohtaan
  • 61%:n mielestä kampanjalla oli myönteinen vaikutus Stora Enson mielikuvaan