Syyskuun parhaat

K-Rauta

88% kohderyhmässä muistaa nähneensä mainoksen.

K-Raudan monikanavainen kokosivukampanja 30:ssa Kärkimedian sanomalehdessä huomattiin hyvin sekä toimialaan että mainoskokoon nähden. Mainosta pidettiin K-Raudalle sopivana ja se vaikutti myönteisesti brändimielikuvaan. 78% vastaajista koki mainoksen olevan heille tarkoitettu. Kohderyhmään kuuluvia oli enemmän kuin toimialalla keskimäärin. Kohderyhmää tavoitettiinkin mainoksella erittäin hyvin. ​

Mainosta pidettiin selkeänä ja informatiivisena, ja se lisäsi kiinnostusta K-Rautaa kohtaan. Joka neljäs aikoi asioida myymälässä tai verkkokaupassa. 11% ilmoitti aikovansa tehdä ostoksia K-raudassa mainoksen perusteella.

Medioiden määrä: 30  / Lukijamäärä (painettu + näköislehti): 1 881 000 Peitto markkina-alueella: 47%

  • 25% aikoi asioida myymälässä tai verkkokaupassa
  • 85% kohderyhmässä ilmoitti kiinnostuksen lisääntyneen K-Rautaa kohtaan
  • 57%:n mielestä kampanjalla oli myönteinen vaikutus K-Raudan mielikuvaan